พระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชอาร์เมเนีย และมอลตา

โดย chiwatthanai_t

21 ก.ย. 2565

17 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนีย และในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตา


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนีย ซึ่งตรงกับวันที่ 21 กันยายน 2565


ความว่า "ฯพณฯ นายวาฮาก์น คาชาทุรยัน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนีย กรุงเยเรวาน ในโอกาสวันเอกราช ของสาธารณรัฐอาร์เมเนีย ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริง และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดี ประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ และมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนียมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองสืบไป


ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟ้น เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชน ทั้งสองฝ่าย"


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตา ซึ่งตรงกับวันที่ 21 กันยายน 2565 ความว่า "ฯพณฯ ดร.กิออส เวลลา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตา กรุงวัลเลตตา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตา ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความ ปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ ประเทศและประชาชนชาวมอลตาประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองสืบไป


ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้น ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้า การลงทุน และการแลกเปลี่ยน ทางวัฒนธรรม ต่อไปในภายภาคหน้า"


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว