พระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 5 เม.ย. 2565

โดย parichat_p

5 เม.ย. 2565

20 views

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 5 เมษายน 2565


วันนี้ เวลา 07.35 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จลงหน้าอาคารทรงงาน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ทรงบำเพ็ญพระกุศล ในการทรงบาตรพระสงฆ์ 19 รูป เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 5 เมษายน 2565 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ในการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยทรงห่วงใยเด็กและเยาวชน ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง


โดยทรงก่อตั้งและดำรงตำแหน่งประธานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน และทรงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน เพื่อให้เกิดค่านิยม "เป็นหนึ่ง โดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด" นอกจากนี้ยังทรงดำรงตำแหน่งทูตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งได้เสด็จไปทรงเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทย


ในงาน world travel market ที่สหราชอาณาจักร และ งาน ITB International tourismus Borse ที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รวมทั้งเสด็จไปทรงร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์ ที่เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส และงาน American Film market ที่สหรัฐอเมริกา เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย


จากนั้น เสด็จไปยังวัดเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โอกาสนี้ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง บูชาพระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมา พระประธานพระอุโบสถ แล้วทรงปล่อยโค และกระบืออย่างละ 6 ตัว


ซึ่งได้พระราชทานแก่เกษตรกรจังหวัดพิจิตร , เกษตรกรจังหวัดขอนแก่น , เกษตรกรจังหวัดสกลนคร และเกษตรกรจังหวัดตราด พร้อมกับพระราชทานแพะ 4 คู่ ,ไก่ไข่ 120 ตัว แก่เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ จังหวัดตราด เพื่อให้เกษตรกรยากไร้ได้มีโค กระบือ เป็นของตนเอง เป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ด้านปศุสัตว์ตามพระดำริ ให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน มั่นคงต่อไป


พร้อมกันนี้ ทรงปล่อยนกปรอดหัวโขน ที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดถวาย และเสด็จไปทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์


จากนั้น เสด็จไปยังท่าน้ำ ทรงปล่อยพันธุ์ปลา ที่กรมประมงจัดถวาย เป็นปลาไทย จำนวน 9 ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกไทย ปลาแก้มช้ำ ปลาสร้อยขาว ปลากระแห ปลาเทพา ปลาโพง และปลากะโห้ จำนวน 490,000 ตัว

คุณอาจสนใจ

Related News