พระราชสำนัก

ในหลวง ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐตูนิเซีย

โดย pattraporn_a

20 มี.ค. 2565

8 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตูนิเซีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐตูนิเซีย


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความ พระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตูนิเซีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐตูนิเซีย ซึ่งตรงกับวันที่ 20 มีนาคม 2565 ความว่า "ฯพณฯ นายก็อยซ์ ซะอีด ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตูนิเซีย กรุงตูนิส ในโอกาสวันเอกราช ของสาธารณรัฐตูนิเซีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี ด้วยใจจริง เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์ และความสุขสวัสดิ์ ของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวตูนิเซีย


ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐตูนิเซียจะพยายามอย่างเต็มกำลัง ที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ ๆ ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย ให้กระชับแน่นแฟ้น และเจริญงอกงาม เพื่อประโยชน์สุขของประเทศทั้งสองในภายภาคหน้า"


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

คุณอาจสนใจ