พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

โดย panisa_p

19 ก.พ. 2567

394 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567    

- กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายธนะกุล ช้อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล นำ นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร นายกสมาคมผู้ปกครองและครู เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท

- ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2565-2566

- องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2565

- องคมนตรี เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานคุณลักษณะวิศวกรสังคม สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

- องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

- พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรถยนต์บรรทุกพระราชทาน แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์

- องคมนตรี เปิดงาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 65