พระราชสำนัก

'ในหลวง - พระราชินี' ทรงประกอบพิธีสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก ครบ 700 ปี ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร

โดย nattachat_c

2 เม.ย. 2567

44 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีสมโภช พระพุทธไตรรัตนนายก ครบ 700 ปี ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วานนี้ (1 เม.ย. 2567) เวลา 16 นาฬิกา 26 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีสมโภช "พระพุทธไตรรัตนนายก" ครบ 700 ปี ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ทั้งนี้ วัดพนัญเชิงวรวิหาร ได้จัดพิธีสมโภช "พระพุทธไตรรัตนนายก" ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี โดยปีนี้ นอกจากจะจัดขึ้นในโอกาสพระพุทธไตรรัตนนายก ครบ 700 ปีแล้ว ยังจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ด้วย


พระพุทธไตรรัตนนายก หรือ หลวงพ่อโต เดิมชื่อ "พระเจ้าพแนงเชิง" เป็นพระพุทธรูปโบราณคู่บ้านคู่เมือง ตั้งแต่แรกสร้างกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี 1867 เป็นพระพุทธรูปศิลปะอู่ทอง ปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิราบ ขนาดหน้าตักกว้าง 14 เมตร องค์พระพุทธรูปสูงจากทับเกษตรถึงยอดพระรัศมี 19.30 เมตร


ต่อมา ปี 2394 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ บูรณะองค์พระพุทธรูปใหม่ทั้งองค์ และพระราชทานนามว่า "พระพุทธไตรรัตนนายก" นอกจากนี้ ยังเป็นที่เคารพนับถือ ในกลุ่มเชื้อสายจีน โดยเรียกกันว่า "หลวงพ่อซำปอกง"


จากนั้น เสด็จออกจากพระวิหารพระพุทธไตรรัตนนายก ไปยังพระอุโบสถ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก โอกาสนี้ พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน สมทบทุนบูรณะพระอาราม ในการจัดงานสมโภช "พระพุทธไตรรัตนนายก" ครบ 700 ปี


วัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร สังกัดมหานิกาย สร้างขึ้นราวปี 1867 ในสมัยพระเจ้าสายน้ำผึ้ง และพระราชทานนามว่า "วัดเจ้าพระนางเชิง" ภายในวัด ฯ มีเสนาสนะ และศาสนวัตถุ อาทิ พระวิหาร ประดิษฐานพระพุทธไตรรัตนนายก โดยผนังทั้งสี่ด้านเจาะช่องเป็นซุ้มไว้พระพุทธรูปปางต่าง ๆ และพระพิมพ์จำนวน 8 หมื่น 4 พันองค์ , พระอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ 3 องค์ ประกอบด้วย องค์กลาง พระพุทธรูปปูนปั้นสมัยอยุธยา องค์ซ้าย พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ทำจากทองสัมฤทธิ์มีสีทองอร่ามใส องค์ขวา พระพุทธรูปนาก พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ปัจจุบัน วัดพนัญเชิงวรวิหาร มีพระธรรมรัตนมงคล (แวว กตสาโร) เป็นเจ้าอาวาส


ต่อจากนั้น ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยบนแผ่นศิลา เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พระธรรมรัตนมงคล (แวว กตสาโร) เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และถวายของที่ระลึก ประกอบด้วย พระพุทธไตรรัตนนายก ทองเหลือง ปิดทอง , เหรียญพระพุทธไตรรัตนนายก ทองคำ และหนังสือประวัติวัดพนัญเชิงวรวิหาร พระนครศรีอยุธยา


โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง ศาลพระนางสร้อยดอกหมาก ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง สักการะพระนางสร้อยดอกหมาก ซึ่งคนไทยเชื้อสายจีน สร้างศาลขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึก ถึงพระนางสร้อยดอกหมาก พระอัครมเหสีของพระเจ้าสายน้ำผึ้ง


จากนั้น ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง สักการะเทพเจ้ากวนอู


ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธา และทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนา โดยเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพนัญเชิงวรวิหาร ในโอกาสสำคัญต่าง ๆ เช่นเมื่อปี 2518 โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปทรงนมัสการพระพุทธไตรรัตนนายก กับถวายปัจจัยสำหรับบำรุงบูรณะวัด รวมทั้ง ถวายเวชภัณฑ์แด่พระสงฆ์ และเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2552 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเชิญพระอุณาโลม ขึ้นประดิษฐานที่พระนลาฏ พระพุทธไตรรัตนนายก ด้วย

-------------Related News