พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน มอบแก่เจ้าหน้าหน่วยความมั่นคง จังหวัดเชียงใหม่

โดย pattraporn_a

21 ม.ค. 2565

25 views

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยความมั่นคง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


วันนี้ ที่ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล ดอยอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ เชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 80 ชุด ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานหน่วยความมั่นคง เป็นวันที่ 3 ได้แก่ กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 และหมวดตำรวจตระเวนชายแดน 3341 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 พร้อมเชิญพระราชกระแส ความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลด้วยความเสียสละ เพื่อป้องกันชายแดน และรักษาความสงบสุขให้แก่ประชาชน และประเทศชาติ ไปกล่าวให้รับทราบ ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น


จากนั้น เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการบัญชาการและควบคุมบ้านร้องธาร อำเภอไชยปราการ เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานความมั่นคง จำนวน 80 ชุด ได้แก่ กองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 และหมวดมวลชนสัมพันธ์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งเสมอมา โอกาสนี้ องคมนตรี และคณะฯ ได้รับฟังสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ด้วย

Related News