พระราชสำนัก

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มอบสิ่งของพระราชทาน แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในสุกร

โดย pattraporn_a

20 ม.ค. 2565

30 views

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มอบสิ่งของพระราชทาน แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในสุกร ที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดนครปฐม


วันนี้ ที่หอประชุมอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญสิ่งของพระราชทาน เครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น ไปมอบแก่เกษตรกร และผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในสุกร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่เกษตรกร ทั้งนี้จังหวัดราชบุรี มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 740 ราย ขณะนี้ยังไม่มีรายงาน การพบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่


 และได้เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 200 ชุด ไปมอบแก่เกษตรกร และผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบ ที่จังหวัดนครปฐม โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ดังกล่าว จังหวัดนครปฐม มีการสุ่มเก็บตัวอย่างในฟาร์มสุกร และโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 113 ตัวอย่าง ตรวจพบ 1 ตัวอย่าง และได้ตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ทั้ง 56 โรง โดยให้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค และเก็บตัวอย่างพื้นผิว นำไปตรวจทางห้องปฏิบัติด้วยกรมปศุสัตว์ด้วย

Related News