พระราชสำนัก

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย เหตุการณ์โศกนาฏกรรม ที่ย่านอิแทวอน

โดย nicharee_m

1 พ.ย. 2565

45 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี กรณีเกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรม ที่ย่านอิแทวอน กรุงโซล

วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี กรณีเกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรม ที่ย่านอิแทวอน กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ความว่า

"ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี กรุงโซล ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความเศร้าสลดใจอย่างยิ่ง ที่ได้ทราบข่าวโศกนาฏกรรมความสูญเสีย ที่ย่านอิแทวอนของกรุงโซล นับเป็นโศกนาฏกรรมอันร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นในหลายทศวรรษที่ผ่านมา ทั้งรู้สึกตระหนกใจกับจำนวนผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้สูญหายเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมทั้งคนไทยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย

ในนามของประชาชนชาวไทย ข้าพเจ้าและพระราชินี ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่าน และประชาชนสาธารณรัฐเกาหลี ต่อการสูญเสียและทุกข์โศกจากเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งนี้" (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Related News