ศธ.360 องศา ศธ.ลงพื้นที่ประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคอีสาน

สังคม

ศธ.360 องศา ศธ.ลงพื้นที่ประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคอีสาน

โดย passamon_a

12 ธ.ค. 2564

308 views

หลังจากกระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคกลางและภาคเหนือ ล่าสุด สัปดาห์ที่ผ่านมา มีการจัดประชุมหารือร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคอีสาน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม


นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหาร, ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารออมสิน และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใน "โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน" ร่วมกับผู้จัดการและผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 จังหวัด ณ โรงแรมพลอย พาเลซ จังหวัดมุกดาหาร โดยการหารือได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาที่จะนำมาพิจารณาร่วมกัน


"ทุกรัฐบาลพยายามแก้ไขหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา พอมาถึงยุคนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญและมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หาแนวทางในการที่จะแก้ปัญหา หลายมาตรการไม่ว่าจะเป็นการลดดอกเบี้ยก็ดี หรือการยุบยอดหนี้ด้วยสินทรัพย์ที่มีอยู่ และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ยุบยอดหนี้ลงให้ครูมีสภาพคล่องในการชำระหนี้ หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ไม่จำเป็นที่ครูต้องจ่ายแต่ละปีเป็นจำนวนมาก รวมทั้งการควบคุมการกู้เงินไม่ให้เกินศักยภาพของครูที่มีอยู่ นี่คือเรื่องหลัก ๆ 4 เรื่องที่เราเตรียมไว้แก้ปัญหาหนี้สินครู"


กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งเป้าจัดโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน ทั้ง 4 ภาคครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้สหกรณ์ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสภาพคล่องในการชำระหนี้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวินัยทางด้านการเงิน เกิดขวัญกำลังใจในการทำงาน ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและคุณภาพสังคมต่อไป


แท็กที่เกี่ยวข้อง  กระทรวงศึกษาธิการ ,ศธ.360องศา

คุณอาจสนใจ