ศธ.360 องศา รัฐสภา มีมติผ่านร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ - ภารกิจ ศธ. ร่วมประชุมสมัยสามัญยูเนสโก ฝรั่งเศส

สังคม

ศธ.360 องศา รัฐสภา มีมติผ่านร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ - ภารกิจ ศธ. ร่วมประชุมสมัยสามัญยูเนสโก ฝรั่งเศส

โดย passamon_a

14 พ.ย. 2564

265 views

ข่าวความเคลื่อนไหวที่สำคัญด้านการศึกษา และภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในและต่างประเทศ รอบสัปดาห์


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา โดยมี 2 วาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณา สำหรับประเด็น ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็นร่างกฎหมายสำคัญของรัฐบาล ในการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากสภา ในวาระที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ด้วยคะแนน 435 ต่อ 30 โดยให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ จำนวน 49 คน และแปรญัตติ 15 วัน


นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า "ร่างพระราชบัญญัติกฎหมายการศึกษาฉบับนี้ จะเป็นกฎหมายที่จะพัฒนาให้เรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในเรื่องของการเรียน เรื่องของฐานสมรรถนะซึ่งต้องการให้คนไทยทุกคน หรือเยาวชน ในอนาคตหรือปัจจุบันที่มีการบังคับใช้กฎหมายจะมีสมรรถนะสามารถมีการเรียนรู้อย่างไรที่ไม่ได้มีแต่เพียงองค์ความรู้เท่านั้น แต่ทำอย่างไรที่เราจะทำให้คิดเป็น วิเคราะห์เป็น สามารถที่จะอยู่ได้ คิดได้ และปรับตัวได้ ทำงานได้ ใช้ชีวิตได้ กับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก"


และ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ร่วมประชุมสมัยสามัญยูเนสโก ครั้งที่ 41 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-24 พฤศจิกายน ณ สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส ฝรั่งเศส


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงสนับสนุนยุทธศาสตร์ว่าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ปี พ.ศ. 2565-2568 สร้างสังคมยุติธรรม-เสมอภาค-สงบสุข-ยั่งยืน และย้ำประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีศึกษาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในปี 2565


นางสาวตรีนุช ยังได้หารือกับผู้อำนวยการด้านการศึกษาและทักษะองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD ถึงความร่วมมือกับประเทศไทยที่สนับสนุนการดำเนินงานด้วยดีมาโดยตลอด สำหรับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะการวัดผลสัมฤทธิ์ที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาผลทดสอบ PISA ของนักเรียนไทยให้ดีขึ้น


คุณอาจสนใจ