ศธ.เปิดศูนย์พักคอย เพื่อบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบาย “ตรวจฟรี-มีที่พัก-จัดส่งถึงมือแพทย์”

สังคม

ศธ.เปิดศูนย์พักคอย เพื่อบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบาย “ตรวจฟรี-มีที่พัก-จัดส่งถึงมือแพทย์”

โดย thichaphat_d

7 ส.ค. 2564

379 views

แนวโน้มผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทำงานประสานกันอย่างเต็มที่ รวมทั้ง กระทรวงศึกษาธิการ ได้พยายามช่วยเหลือครู บุคลากร และครอบครัวในทุกรูปแบบ หนึ่งในนั้นคือ การเปิดศูนย์พักคอยเฉพาะกิจ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล


กระทรวงศึกษาธิการ ประสานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานโรงพยาบาล และ กลุ่มอาคารที่พักอาศัย จ.ปทุมธานี จัดตั้งศูนย์พักคอยเฉพาะกิจ สำหรับบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย “ตรวจฟรี-มีที่พัก-จัดส่งถึงมือแพทย์”


นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารสถานที่ ห้องพัก และการบริหารจัดการของบริษัท เดอะ เลตเตอร์ พาร์ค วัน จำกัด จังหวัดปทุมธานี เอื้อเฟื้อสถานที่เพื่อให้ครู-บุคลากรทางการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ และครอบครัวในกลุ่มเสี่ยง รวมถึงผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าพักคอย โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ในการดูแล


พื้นที่ศูนย์พักคอยเป็นอาคารสูง 8 ชั้น จำนวน 5 อาคาร ห้องพักอาศัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพักรอคิวการรักษา และมีการดูแลตลอดจนกว่าจะส่งถึงมือแพทย์ “กระทรวงศึกษาธิการได้มีความเป็นห่วงเป็นใย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการศึกษาของเราเอง ก็ได้ทราบว่าขณะนี้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือ ทุกภาคส่วนของราชการได้ร่วมกันทุกฝ่ายในการช่วยกันแบ่งเบาเรื่องการจัดสถานที่พักให้กับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มสีเขียว หรือ ผู้ที่สามารถแพร่เชื้อได้” นางสาวตรีนุชกล่าว


นโยบาย “ตรวจฟรี-มีที่พัก-จัดส่งถึงมือแพทย์” ของกระทรวงฯ เพื่อต้องการสร้างขวัญกำลังใจ ช่วยเหลือดูแลครู บุคลากร และครอบครัว กลุ่มเสี่ยงและผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในทุกขั้นตอน ซึ่งในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม หน่วยงานต้นสังกัดจะจัดเตรียมสถานที่ หรือศูนย์พักคอยในชุมชน (Community Isolation Center : CIC) อย่างเร่งด่วน


บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ต้องการติดต่อขอรับบริการ สามารถประสานผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงศึกษาธิการ หรือ ศบค.ศธ. สายด่วนการศึกษา โทร. 1579


การช่วยเหลือตามนโนบาย ไม่ได้เป็นเพียงสวัสดิการการดูแลสำหรับบุคลากรของทางกระทรวงฯ เท่านั้น แต่มีความตั้งใจที่จะช่วยแบ่งเบาภาระผู้รับผิดชอบ และ เพื่อให้สามารถบริการเข้าถึงประชาชนทั่วไปได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น


คุณผู้ชมสามารถติดตามสาระดี ๆ จาก ศธ.360 องศา ได้ทางแฟนเพจ Facebook / Youtube Channel / CH3ThailandNews / และ www.ch3plus.com

คุณอาจสนใจ

Related News