ศธ.360 องศา รมว.ศธ. ลงพื้นที่สนับสนุนความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา

เลือกตั้งและการเมือง

ศธ.360 องศา รมว.ศธ. ลงพื้นที่สนับสนุนความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา

โดย passamon_a

4 ก.ค. 2564

135 views

ศธ.360 องศา เมื่อวันที่ 2 ก.ค.64 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ R – PHUKET FASHION WEEK 2021 เชื่อมโยงการศึกษา 'EDUCATION STUDIO' สู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลก เพื่อสร้างผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพในยุค New Normal ตอบรับเปิดเมืองภูเก็ต 'ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์' ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต


น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระดับนานาชาติ และสถานประกอบการ ในการเชื่อมโยงการศึกษาสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลก แสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างสถานศึกษา กับสถานประกอบการ และการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อพัฒนากำลังคนสู่การพัฒนา ฟื้นฟูการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต


ทั้งนี้ ภายในงานนอกจากจัดกิจกรรม และนิทรรศการต่าง ๆ ไฮไลท์ยังเป็นการเดินแฟชั่นโชว์ โดยเสื้อผ้าที่ใช่สวมใส่ออกแบบและตัดเย็บโดยนักศึกษา สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต


นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ตรวจเยี่ยมแผนกวิชาซ่อมบำรุงเรือยอร์ช ซึ่งดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการที่ดำเนินกิจการด้านธุรกิจเรือ ท่าเทียบเรือ และการซ่อมบำรุงเรือยอร์ช โดยมี ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายอดิศักดิ์ ชัชเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต คณะครู นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ


วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เปิดสอนสาขาวิชาซ่อมบำรุงเรือยอร์ช ซึ่งจัดการศึกษาระบบทวิภาคี พร้อมกันนี้ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกคน จะได้รับใบรับรองจากสถานประกอบการที่ได้ทำความร่วมมือกับวิทยาลัยอีก จำนวน 5 ใบ ได้แก่ งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกาะท้าย, พื้นฐานงานซ่อมบำรุงตัวเรือไฟเบอร์กลาส, พื้นฐานงานไฟฟ้าในเรือ, ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ด้าน IT พื้นฐาน และภาษาอังกฤษพื้นฐานในงานซ่อมบำรุงเรือยอร์ช


ขณะที่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะได้ใบรับรองจากกรมเจ้าท่าอีก จำนวน 8 ใบ ได้แก่ การป้องกันและดับไฟ, การปฐมพยาบาลเบื้องต้น, พื้นฐานการรักษาความปลอดภัยในเรือ, แรงงานทางทะเล, การดำรงชีพในทะเล, ความปลอดภัยของบุคคลและความรับผิดชอบต่อสังคม, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และประกาศนียบัตรการใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง


กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) ตามนโยบาย 7 วาระเร่งด่วนของ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการขับเคลื่อนความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ และมีศักยภาพ เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ สู่ศตวรรษที่ 21


คุณอาจสนใจ

Related News