สังคม

วิทยาลัยในขอนแก่น ยันไม่เกี่ยวข้องวุฒิการศึกษาปลอม ตรวจสอบพบความผิดปกติกว่า 100 ฉบับ

โดย panwilai_c

18 ก.พ. 2567

193 views

การขายวุฒิการศึกษาปลอม ที่ก่อนหน้านี้ทีมข่าวเดินทางไปขอตรวจสอบข้อมูลที่สถาบันอาชีวศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งผู้บริหารยืนยันว่าเอกสารที่ถูกร้องเรียนทั้ง 7 ฉบับ เป็นวุฒิการศึกษาปลอม และวิทยาลัยก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยผู้สื่อข่าวสามมิติ จึงนำข้อมูลนี้ไปขอตรวจสอบ ที่สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน และพบว่าวุฒิการศึกษาที่ถูกปลอมไม่ได้มีเพียงแค่ 7 ฉบับเท่านั้น แต่พบวุฒิการศึกษาที่ออกโดยวิทยาลัยแห่งนี้มีความผิดปกติกว่า 100 ฉบับ ซึ่งถูกนำไปใช้ประโยชน์เช่นเรียนต่อมหาวิทยาลัยและสมัครงานทั้งราชการและบริษัทเอกชน โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษากำลังสืบสวนในทางลับอยู่ข่าว 3 มิตินำวุฒิการศึกษาทั้ง 7 ฉบับ ที่ถูกระบุว่าเป็นเอกสารปลอม ไปขอตรวจสอบที่ฝ่ายระเบียนผลการเรียน สำนักงานบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลว่าเอกสารทั้งหมดนี้ถูกปลอมแปลงขึ้นจริงหรือไม่ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดก็ยืนยันว่านี่เป็นเอกสารปลอมทั้งหมด มีความผิดปกติหลายจุด เช่นแบบฟอร์มใบระเบียนที่เปลี่ยนรูปแบบใหม่ คาดแถบสีฟ้าและมีสัญลักษณ์ของ สอศ. เป็นลายน้ำ หรือจำนวนหน่วยกิตที่รับเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. ก็ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งเลขที่เอกสารก็เป็นของสถาบันการศึกษาแห่งอื่น ข้อมูลเชิงลึก จากสำนักงานบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน ยังพบว่าตั้งแต่ปี 2561 สถานศึกษาในจังหวัดขอนแก่นแห่งนี้ ออกวุฒิการศึกษาที่มีความผิดปกติไปแล้วกว่า 100 ฉบับ เพราะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนจำนวนมากขอตรวจสอบข้อมูลบุคคลเข้ามาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูล ได้มากกว่านี้ ข่าว 3 มิติ จึงทำหนังสือขออนุญาตตรวจสอบข้อมูล และติดตามความคืบหน้าถึงเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อติดตามประเด็นนี้อีกครั้งขณะที่กรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป ที่ออกให้กับทั้ง 7 บุคคล ที่ใช้วุฒิการศึกษาปลอมเป็นเอกสารประกอบ ก็เตรียมสั่งเพิกถอนบัตรมัคคุเทศก์ทั้งหมด และดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องฐานปลอมใช้เอกสารปลอมส่วนมหาวิทยาลัยที่ขออนุญาตเปิดหลักสูตรอบรมและเป็นผู้รับรองการตรวจสอบวุฒิการศึกษา หากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็จะถูกขึ้นบัญชีดำจากกรมการท่องเที่ยว ไม่อนุญาติให้ดำเนินการลักษณะนี้ได้อีก

คุณอาจสนใจ

Related News