ประชาสัมพันธ์

เชิญชวนร่วมงาน 'มหกรรมมนต์เสน่ห์ผ้าทอ ๙ ลาย' จากสุโขทัย สู่เซ็นทรัล เวสต์เกต 16 - 21 พ.ค. 66

โดย nattachat_c

16 พ.ค. 2566

42 views

ขอเชิญชวนร่วมงาน 'มหกรรมมนต์เสน่ห์ผ้าทอ ๙ ลาย' จ.สุโขทัย วันที่ 16 - 21 พฤษภาคม 2566 ณ ชั้น G เซ็นทรัล เวสต์เกต จ.นนทบุรี


โดยสุโขทัย เมืองหลวงครั้งอดีตของประเทศไทยนั้น มีลายผ้าทอพื้นเมืองที่โดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เป็นภูมิปัญญาทรงคุณค่า และมีเอกลักษณ์อันโดเด่น แสดงให้เห็นถึงมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และวิถีชีวิตของคนสุโขทัยเมื่อครั้งอดีต และได้รับการสืบสานต่อมายังปัจจุบัน ซึ่งนอกจาก ผ้าทอแล้ว ยังมีช่างฝีมือเครื่องเงินเครื่องทอง ที่มีความวิจิตรงดงาม


โดยงานนี้ มีทั้งผ้าทอแบบดั้งเดิม รวมถึงผ้าทอที่ตัดเป็นชุดแต่งกายอันทันสมัย ให้เลือกซื้อเลือกหา หรือจะเดินดูเฉยๆ ก็งามตาประทับใจทั้งนั้น

----------- 

คุณอาจสนใจ

Related News