เลือกตั้งและการเมือง

รองประธานสภาอุตฯ ชี้ 'ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ' ไม่ใช่คำตอบแก้ปัญหาค่าครองชีพ

โดย weerawit_c

28 พ.ค. 2566

38 views

นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

“ค่าแรงขั้นต่ำ คือ คำตอบของการแก้ปัญหาค่าครองชีพของแรงงาน จริงหรือครับ ?

ผมมองว่า สาเหตุหลัก ที่เป็นต้นทุนแฝง อยู่ในค่าครองชีพ* ของประชาชนคนไทย เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าWi-Fi  รวมทั้ง ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ ของบ้านเรา

หากเรามาลองวิเคราะห์ ให้ถี่ถ้วนแล้ว จะพบว่า ค่าครองชีพของคนไทยที่สูงกว่าเพื่อนบ้านล้วนมีสาเหตุมาจาก …


1) กลไกผูกขาด และ ภาครัฐ ถูกครอบงำโดยทุนใหญ่ผูกขาด ในระดับนโยบาย ,ระดับ Regulator และ ระดับ Operator * ระบบสัมปทาน คือ บ่อเกิดแห่งความไม่เป็นธรรม การขาดกลไกตลาดเสรี คือ ราคา ค่าสาธารณูปโภค ที่คนไทยต้องจ่ายแพง เมื่อเทียบกับเพื่อนบ้าน


2) ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน คือ อีกหนึ่งสาเหตุสำคัญ ของต้นทุนต่างๆที่ตามมาในค่าครองชีพ และค่าสาธารณูปโภคพื้นฐาน รวมทั้งตัวเลขของงบประมาณภาครัฐที่สูญหายไประหว่างทาง ก่อนถึงมือประชาชน ในโครงการต่างๆ


ด้วยเหตุผล “ของฟรีไม่มีในโลก” สาเหตุทั้ง 2 ข้อข้างต้น ล้วนยิ่งสร้างปัญหาความเหลื่อมล้ำของรายได้ ของประชาชนระหว่างคนรวยและคนจนตลอดมาของสังคมไทย


ทางออก*เรื่องการช่วยเหลือค่าครองชีพ* ของประชาชน โดยภาครัฐ จึงควรเป็นวาระแห่งชาติในการแก้ปัญหาร่วมกัน ดังนี้…

1) การแก้ปัญหาทุนผูกขาด

2) การแก้ปัญหาทุจริต คอรัปชั่น และ…

3) การผลักดัน “นโยบายรัฐสวัสดิการ” เพื่อช่วยเหลือลดค่าครองชีพประชาชนที่ลำบากในแต่ละประเภท อย่างเหมาะสม เช่น 30 บาทรักษาทุกโรค , รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย , Free internet  โครงการธงฟ้า ราคาประหยัด ทั้ง อาหาร และ สินค้าอุปโภคบริโภคที่สำคัญ


เหล่านี้คือสิ่งที่ภาครัฐควรผลักดันอย่างเป็นระบบและทั่วถึง หากเราทำทั้ง 3 ข้อแล้ว ค่าครองชีพของประชาชนและแรงงาน  ก็จะลดลง


นโยบายค่าแรงขั้นต่ำ ก็จะไม่เป็นเครื่องมือในการหาเสียงของพรรคการเมือง อย่างที่เป็นมาในอดีต ซึ่งมีแต่จะทำลายเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ SMEs  ด้วยการล้มหายตายจาก และ เลิกกิจการหรือ การลดจำนวนแรงงาน เพื่อลดภาระต้นทุนค่าแรง อย่างที่หลายภาคส่วนเป็นกังวล

ทั้งนี้ยังไม่รวม เงินไหลออกนอกประเทศ จากแรงงานต่างด้าว ที่ได้รับอานิสงส์ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศไทย


โดยส่วนตัวผม มองว่าภาคธุรกิจ ยินดีให้ความร่วมมือ ในการจ่ายค่าแรงด้วยนโยบาย Pay by skill และตาม Productivity นั่นหมายถึงภารกิจในการ Up-skill และ Re-skill ควรเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ภาครัฐและเอกชนควรทำร่วมกัน เพื่อให้แรงงานของเรามีคุณภาพตอบโจทย์ธุรกิจและได้รับค่าแรงที่เหมาะสมและเป็นธรรม


อีกทั้งขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ( Competitiveness) ก็จะดีขึ้นตามลำดับ


จากบทความนี้  ผมก็ได้แต่หวังว่า นโยบายค่าแรงขั้นต่ำคงจะเปลี่ยนไป ไม่มากก็น้อยนะครับ


รับชมทางยูทูบที่ : https://youtu.be/54w29v1Z9J4

คุณอาจสนใจ

Related News