เลือกตั้งและการเมือง

นายกฯ ลั่น งบฯ 68 ไม่มีหมกเม็ด มั่นใจ 'ดิจิทัลวอลเล็ต' สร้างพายุหมุนทางศก.

โดย panwilai_c

19 มิ.ย. 2567

29 views

วันนี้มีการประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 ซึ่งวันนี้ท่านนายกฯ ก็กลับมาทำงานวันแรกหลังจากป่วยเป็นโควิด และท่านก็อภิปรายนำเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณต่อสภาด้วยตัวเองโดยช่วงเช้าวันนี้ (19 มิ.ย. 67) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าสภาฯ ร่วมประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงิน 3.752 ล้านล้านบาท ด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้ม บอกว่าอาการดีขึ้น และหายป่วยแล้ว และยืนยันว่ามีความพร้อมในการชี้แจงคำถามต่าง ๆ ของฝ่ายค้านส่วนที่ฝ่ายค้านจับจ้องไปที่งบประมาณโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ดูเหมือนจะมีการซ่อนหมกเม็ด นายกรัฐมนตรี ยืนยัน คำว่า หมกเม็ด ไม่มีแน่นอนและเมื่อเปิดการประชุมสภาฯ นายกฯ ก็ได้ลุกขึ้นนำเสนอรายละเอียดในการจัดทำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2568 ใช้นำเสนอประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งท่านนายกฯก็ต้องคอยจิบน้ำเป็นระยะ เพื่อช่วยบรรเทาอาการไอทั้งนี้ นายกฯ แจกแจงถึงการจัดทำงบประมาณ วงเงิน 3,752,700 ล้านบาท ตาม 6 ยุทธศาสตร์ คือ

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง จำนวน​ 405,412.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.8 ของวงเงินงบประมาณ​

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จำนวน 398,185.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.6 ของวงเงินงบประมาณ

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์​ จำนวน​ 583,023.4 ล้านบาท​ คิดเป็นร้อยละ 15.5 ของวงเงินงบประมาณ

4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม​ จำนวน​ 923,851.4 ล้านบาท​ คิดเป็นร้อยละ 24.6 ของวงเงินงบประมาณ​

5.ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วงเงิน 137,291.9 ล้านบาท เป็นร้อยละ 37 ของวงเงินงบประมาณ​

6. ด้าน​การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน​ 645,880.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.2 ของวงเงินงบประมาณและย้ำว่า การบริหารงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดนี้ จะเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างการเจริญเติบโตให้กับประเทศอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งช่วงหนึ่งนายกฯ ก็ได้พูดถึงนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต ว่า จะทำให้เกิดเป็นพายุหมุนทางเศรษฐกิจ


https://youtu.be/vIIdGNeAIas

คุณอาจสนใจ

Related News