เลือกตั้งและการเมือง

'เศรษฐา' ลงพื้นที่สุรินทร์ เผยหวังดิจิทัลวอลเล็ตผ่านวาระ 3 กระตุ้นเศรษฐกิจไตรมาส 4

โดย passamon_a

1 ก.ค. 2567

34 views

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.67 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมของการลงพื้นที่ ว่า ตั้งใจลงมาดูปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะ โดยเริ่มที่จังหวัดร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และสุรินทร์ ซึ่งปัญหาหลักที่รับฟังจากประชาชน คือเรื่องน้ำท่วม น้ำแล้ง ราคาสินค้าเกษตรกรรม ปัญหายาเสพติด และการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งทุกเรื่องเป็นวาระสำคัญทั้งหมด ที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้หมดไป จึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกัน เพื่อแก้ไขในทุกปัญหา ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้ดูถึงประเพณีแห่เทียนพรรษา ที่เห็นว่าควรจะส่งเสริมให้เป็น Festival หรืออีเว้นท์ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ซึ่งทราบว่าในวันที่ 21 กรกฎาคมนี้ จะมีงานใหญ่ หากไม่ติดภารกิจก็จะมาร่วมงานด้วย


นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้กรมชลประทาน บริหารจัดการน้ำทั้งระบบ เช่น อ่างเก็บน้ำ ฝาย แก้มลิง ซึ่งเรื่องไม่ท่วม ไม่แล้ง เมื่อลงทุนลงแรงไปแล้ว ต้องลงใจเข้าไปด้วย ปีที่ผ่านมาทุกส่วนร่วมกันจนทำให้ปัญหาน้ำท่วมแทบจะไม่มีเลย การกักเก็บน้ำก็ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ส่วนที่จังหวัดศรีสะเกษ พบว่ามีผลการจับกุมยาเสพติดมากเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ ในอีสานตอนล่างยังขาดสถานที่ในการรักษา จึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงมหาดไทย ตำรวจ ทหาร ทำงานร่วมกันหามาตรการในการปราบปราม และรักษาผู้ป่วยอย่างเร่งด่วน ภายใน 30 กันยายนนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดจะเป็นพื้นที่สีขาวปลอดยาเสพติด ถ้าทำให้เป็นพื้นที่สีขาวหรือใกล้เคียงจะนำไปเป็นแบบในจังหวัดอื่น ซึ่งต้องยอมรับว่าภาคอีสานมีปัญหายาเสพติดค่อนข้างมาก เนื่องจากมีการนำจากประเทศเพื่อนบ้าน


ขณะเดียวกันยังได้ดูเรื่องชลประทานในพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งปีนี้มั่นใจว่าจะบริหารจัดการได้ แม้ปริมาณฝนจะตกมากกว่า สำหรับปัญหาราคาสินค้าเกษตร ที่ตั้งเป้าและให้เคพีไอกับกระทรวงพาณิชย์ทำให้ราคาหอมแดงในปีนี้ขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 20 บาท พริกชี้ฟ้าอยู่ที่กิโลกรัมละ 35 บาท โดยการเปิดตลาดต่างประเทศ


นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงมาก มีความโชคดี เนื่องจากอดีตเคยมีภูเขาไฟ เมื่อมีฝนก็ชำระเอาแร่ธาตุทำให้เป็นดินที่ดี ทำให้เพาะปลูกอะไรก็ดี และปัจจุบันมีทุเรียนภูเขาไฟที่ที่มีศักยภาพสูง มีตลาดชัดเจน จึงสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หาตลาด และทำให้ราคาดี เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


ส่วนจังหวัดสุรินทร์ ที่เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีศักยภาพสูง ได้มาดูโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บ ป้องกันในช่วงฤดูฝน และกักเก็บน้ำในหน้าแล้ง สร้างประโยชน์ให้ประชาชนได้มีน้ำใช้ในทุกครัวเรือน ขณะเดียวกันต้องหาทางสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวหอมมะลิอินทรีย์ พร้อมสั่งการให้พัฒนาด่านศุลกากรช่องจอม เพื่อกระตุ้นศักยภาพการค้าชายแดน ขณะเดียวกันได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมไปศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างสนามบินจังหวัดสุรินทร์ พร้อมชื่นชมการทำโคสุรินทร์วากิว แต่ถ้ามีการพัฒนาสายพันธุ์ที่ดี หาตลาด และทำให้ได้มาตรฐาน โรงเชือดโรงตัดแต่งต้องมีให้เพียงพอ เพราะถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ถ้าขายได้ตัวหนึ่งจะได้กำไรมาก


นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า อีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือเรื่องยาเสพติด ที่ได้พยายามทำอย่างเต็มที่ แต่ยังเป็นอย่างต่อเนื่อง วันนี้ที่มาประชุมแผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ก็ถือเป็นโอกาสดี และได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ศึกษาธิการ นำไปบรรจุในทุกกิจกรรม เพื่อปลูกฝังให้เด็ก ๆ ที่เป็นอนาคตของชาติ ให้ห่างไกลยาเสพติด


นอกจากนี้ นายเศรษฐา ตอบคำถาม เมื่อถามว่า นักลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาลงทุนในไทย ซึ่งนายกรัฐมนตรีตั้งเป้าในไตรมาส 4 อยากมาบวกกับเงินดิจิทัลวอลเล็ต เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ตรวจสอบแล้วนักลงทุนจะเข้ามาเยอะแค่ไหน นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จริง ๆ แล้วตั้งแต่ก่อนไตรมาส 4 ก็เข้ามาเยอะขึ้นกว่าปีที่แล้ว แต่พอดีตัวเลขเยอะเหลือเกินตนจำไม่ได้ แต่ละช่วงไตรมาสเพิ่มขึ้นมาตลอดเวลา ฉะนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นระยะยาว เม็ดเงินที่ลงมาก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่เม็ดเงินบางส่วนที่ลงมาก็เป็นเพียงเม็ดเงินเบื้องต้น เช่น ถ้ามาสร้างโรงงานเม็ดเงินที่มาก็เป็นการซื้อที่ แต่เมื่อสร้างโรงงานมีการจ้างงาน มีการซื้อสินค้าแล้ว เชื่อว่าประโยชน์ก็จะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ


เมื่อถามว่า การลงทุนถือเป็นการขับเคลื่อนที่ดี แต่การลงพื้นที่นายกรัฐมนตรีประกาศว่าในไตรมาส 4 เงินดิจิทัลได้แน่ ขณะที่สภายังแขวนเรื่องนี้ไว้ในวาระ 2 ชั้นกรรมาธิการ จะสะดุดอะไรหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนเชื่อว่าเป็นนโยบายหลัก ที่ประชาชนให้ความสนใจ และ สส.ซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนต้องซักถามให้ละเอียด หากจะใช้คำว่าแขวนอยู่ก็ตามที รัฐบาลก็ต้องนำไปพิจารณาว่าเราทำอะไรที่ไม่สมบูรณ์หรือเปล่า และต้องกลับไปตอบคำถามเขาให้ได้


เมื่อถามว่า รัฐบาลเตรียมแผนไว้แล้วใช่หรือไม่ หากในวาระ 3 เกิดสะดุด สมาชิกส่งตีความให้เกิดความชัดเจน นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า "ความตั้งใจเราอยากให้ผ่านวาระ 3 ครับ"


รับชมทางยูทูบที่ : https://youtu.be/-SEZXVkORAc

คุณอาจสนใจ

Related News