การเมือง

‘พรเพชร’ ตอบดรามาฝากเลี้ยง ยัน ส.ว.แต่งตั้งเครือญาติเป็นผู้ช่วย “ไม่ผิด” เพราะต้องการคนไว้ใจได้

โดย pattraporn_a

20 มิ.ย. 2565

19 views

ประเด็นการเมืองที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งในช่วงนี้ คือ การที่ "ไอลอว์"  ออกมาเปิดข้อมูลว่า ส.ว.หลายสิบคนแต่งตั้งเครือญาติมาเป็นทีมงาน หรือไม่ก็ "ฝากเลี้ยง" ให้อยู่กับเพื่อน ส.ว. คนอื่น ล่าสุดสมาชิกพรรคไทยสร้างไทย เตรียมจะยื่นเรื่องให้คณะกรรมาธิการ ป.ป.ช.ของสภา ตรวจสอบ ว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักจริยธรรมหรือไม่


นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส ผู้อำนวยการกองการสื่อสารพรรคไทยสร้างไทย ในฐานะเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ ปปช. ได้ให้สัมภาษณ์สืบเนื่องจากกรณีที่ ไอลอว์ (iLaw) ได้ออกมาเปิดข้อมูลว่ามีสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) หลายสิบคน แต่งตั้งเครือญาติตนเอง เป็นผู้ช่วยส.ว. เพื่อรับเงินเดือนหลักหมื่น กินงบประมาณประเทศกว่าพันล้าน ว่า จะนำเรื่องดังกล่าวยื่นร้องต่อประธานคณะกรรมาธิการปปช. เพื่อตรวจสอบตรวจสอบว่า กลุ่ม ส.ว. ดังกล่าว ประพฤติผิดมิชอบ และอาจขัดต่อข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา และขัดต่อรัฐธรรมนูญ ที่ระบุไว้ชัดเจนว่าห้ามสมาชิกรัฐสภานำตำแหน่งของตน แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ และหากข้าราชการสภาท่านไหนรู้เห็นไปใจก็อาจผิด ม.157 เช่นกัน


นายตรีรัตน์ ระบุว่า จะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปได้ เพราะเกี่ยวข้องกับเงินภาษีของพี่น้องประชาชนโดยตรง


ทั้งนี้ ส.ว.แต่ละคนสามารถมีทีมงาน ซึ่งประกอบด้วย

-ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว 1 ตำแหน่ง ค่าตอบแทนเดือนละ 24,000 บาท

-ผู้ชำนาญการประจำตัว 2 ตำแหน่ง ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

-ผู้ช่วยดำเนินงานของ ส.ว. 5 ตำแหน่ง ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

รวม 3 ตำแหน่ง (8 คน) ค่าตอบแทนเดือนละ 129,000 บาท

โดย ส.ว. 250 ค่าตอบแทนทีมงาน เดือนละ 32,250,000 บาท และ ส.ว. มีวาระ 5 ปี ค่าตอบแทนทีมงาน รวมทั้งหมด 1,935 ล้านบาท


ทั้งนี้ จากข้อมูลของไอลอว์ มี ส.ว.มราแต่งตั้งเครือญาติของตัวเองเข้ามาเป็นคณะทำงานมากกว่า 50 คนร้อย โดยแบ่งรูปแบบการแต่งตั้งออกเป็นสองประเภท ได้แก่

1. แต่งตั้งบุคคลที่ความเกี่ยวข้องโดยตรง หรือ การแต่งตั้งให้ญาติเข้ามาเป็นคณะทำงานของตัวเอง

2. แต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตัวเองไว้กับบุคคลอื่น หรือ การนำญาติของตัวเองไป "ฝากเลี้ยง" กับ ส.ว. คนอื่น เช่น พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ แต่งตั้ง ญาติของ พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ มาเป็นทีมงาน , นายสมชาย แสวงการ แต่งตั้งญาติของ ส.ว. จัตุรงค์ เสริมสุข เป็นทีมงาน และ ส.ว.จัตุรงค์ เสริมสุข แต่งตั้งญาต ส.ว.สมชาย เป็นทีมงานรับชมทางยูทูบที่ : https://youtu.be/flsoPe5aSac

คุณอาจสนใจ