เลือกตั้งและการเมือง

เลขา กกต.แถลง ยังไม่คอนเฟิร์ม บัตรเลือก กปน. ฉีกขาดจะเป็นบัตรเสียหรือไม่ ถกด่วน เย็นนี้

โดย kanyapak_w

14 พ.ค. 2566

204 views

เลขา กกต.แถลง ยังไม่คอนเฟิร์ม บัตรเลือก กปน. ฉีกขาดกลายเป็นบัตรเสียหรือไม่ แนะทุกหน่วยเปลี่ยนบัตรใหม่หากชำรุด เผย กกต. เรียกถกด่วน เย็นนี้ วินิจฉัย บัตรเลือกตั้งขาด เป็นตำหนิ จะส่งผลต่อการเลือกตั้งโดยตรงและลับหรือไม่



14.00 น. นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. แถลงภาพรวมสถานการณ์การจัดการเลือกตั้ง ตลอดครึ่งวันที่ผ่านมาภาพรวมยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์หนาแน่น ส่วนที่มีปัญหาการทำหน้าที่ของ กรรมการประจำหน่วย หรือ กปน. หลายกรณี เช่น กรณี กปน. จ่ายบัตรที่ฉีกขาดเป็น 2 ส่วน ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนน โดยเฉพาะ กรณีที่หน่วยเลือกตั้ง ในโรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม เขตห้วยขวางจากการรายงานด้วยวาจา ทาง กปน. พบว่า กปน. ได้ซ่อมบัตรแล้วบอกว่าเป็นบัตรดี ดังนั้น กระบวนการหลังจากนี้ ขึ้นอยู่กับ กปน. ว่าจะวินิจฉัยว่าเป็นอย่างไร ในการนับคะแนน เพราะเป็นอำนาจของ กปน. วินิจฉัย



แต่มีประเด็นเกี่ยวเนื่อง และเป็นอำนาจ ที่ กกต. จะพิจารณาวินิจฉัย ซึ่งวันนี้ เวลา 16.00 น. กรรมการ กกต. จะเรียกประชุมพิจารณา ว่ากรณีบัตรฉีกขาด จะกลายเป็นตำหนิที่ให้เกิดกรณีการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยตรงและลับ ตามรัฐธรรมนูญหรือไม่



อย่างไรก็ตามกรณีที่เกิดขึ้นสำนักงาน กกต. ได้กำชับไปยัง กปน. ทุกหน่วย ให้งดจ่ายบัตรที่ฉีกขาด โดยหากเกิดกรณีการทำบัตรขาดหรือชำรุดที่เกิดโดยการกระทำของ กปน. ให้เย็บติดไว้กับต้นขั้วเดิมและลงบันทึกเหตุการณ์ไว้ ในแบบบันทึกประจำหน่วย จากนั้นให้ใช้บัตรฉบับใหม่แผ่นถัดไป ให้กับผู้มาใช้สิทธิ์แทน ส่วนการทำหน้าที่ของ กปน. จะมีความผิดหรือไม่นั้น เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับมีพฤติการณ์จงใจหรือไม่ ซึ่งกรณีนี้เชื่อว่า กปน. ไม่ใช่ความจงใจ หรือตั้งไจทำให้บัตรเลือกตั้งฉีกขาด



เลขาธิการ กกต. กล่าวถึง กรณี กปน. ถ่ายรูป กับผู้สมัครในที่เลือกตั้ง ยืนยันว่ากรณีที่เกิดขึ้นไม่มีผิด แต่ไม่เหมาะสม เบื้องต้นได้มีการเปลี่ยนตัว กปน. แล้ว



ส่วนปัญหาการ หย่อนบัตรเลือกตั้งผิด-สลับกันระหว่างบัตรเลือกตั้ง ส.ส. กับ ส.ส. บัญชีรายชื่อ หรือกรณีที่มีการหย่อนบัตรทั้ง2ใบลงในหีบเดียวกัน เลขาธิการ กกต. ยืนยันว่ากรณีดังกล่าวไม่ใช่บัตรเสีย เพราะเมื่อปิดการลงคะแนน กปน. จะมีการคัดแยกบัตร เพื่อนับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์อยู่แล้ว



สำหรับกรณีที่มีการติดป้ายหาเสียงของผู้สมัครบางคนไว้ที่บริเวณบอร์ดหน้าหน่วยเลือกตั้งนั้น กกต.ก็ได้แจ้งไปยังกกต.แต่ละจังหวัดทันที เพื่อให้เร่งแก้ไข แต่เท่าที่ได้ทราบรายงานมา ก็ยังไม่พบเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมยืนยันว่า กกต. พร้อมตรวจสอบ เรื่องราวต่างๆ ที่ได้รับการร้องเรียนรวมถึงที่ปรากฏในโซเชียลมีเดีย เพื่อไม่ต้องการให้ กกต. เป็นเงื่อนไขของการเลือกตั้งครั้งนี้



ขณะที่การกระทำความผิดตามกฏหมายเลือกตั้ง เบื้องต้นได้รับรายงานพบมีการฉีกบัตรแล้ว 13 ราย มีกรณีจำหน่ายสุรา 3 ราย และกรณีถ่ายรูปบัตรเลือกตั้ง 1 ราย




คุณอาจสนใจ

Related News