เลือกตั้งและการเมือง

"ศักดิ์สยาม" นั่งไม่ติด สั่งลูกพรรคโต้กลับ "ฝ่ายค้าน" หลังถูกยื่นถอดถอนรัฐมนตรี

โดย kanyapak_w

25 ม.ค. 2566

78 views

“ศักดิ์สยาม”นั่งไม่ติด สั่งลูกพรรคโต้กลับ “ฝ่ายค้าน” หลังถูกยื่นถอดถอนรัฐมนตรี จ่อฟ้องกลับหมิ่นเกียรติภูมิใจไทย ยัน ไม่เกี่ยวข้องประมูลงานบริษัทเอกชน ทุกอย่างดำเนินการตามกฎหมายนายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย แถลงข่าวโต้กลับ หลังพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นเรื่องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้ส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ สิ้นสุดลง และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ด้วยเหตุละเมิดรัฐธรรมนูญ ม.144 ว่าด้วยวิธีการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ว่าเรื่องที่ฝ่ายค้านกล่าวหา ไม่ใช่เรื่องใหม่ เป็นเรื่องเดิมที่อยู่ในการพิจารณาของป.ป.ช.อยู่แล้ว และ มีหลักฐานยืนยัน ว่านายศักดิ์สยามได้พ้นจากการเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่รับงานของกระทรวงคมนาคมแล้วและที่มีการกล่าวหาว่ามีส่วนได้เสียในการใช้งบประมาณ ยืนยันว่าเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกอย่าง มีความโปร่งใส การทำหน้าที่ของนายศักดิ์สยาม เป็นการทำหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งกรรมาธิการงบประมาณไม่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง จึงไม่สามารถระบุได้ว่า บริษัทเอกชนรายใดจะเป็นผู้รับจ้าง นายศักดิ์สยามจึงไม่ได้มีการกระทำทีเป็นผลประโยชน์ทั้งโดยตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวกับการใช้งบประมาณจึงมองว่าการยื่นเรื่องของพรรคฝ่ายค้าน มีเจตนาหวังผลทางการเมืองเพื่อดิสเครดิตนายศักดิ์สยาม ในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ให้มีผลต่อคะแนนนิยมในช่วงใกล้เลือกตั้ง และเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามพรรคภูมิใจไทย ซึ่งหากพรรคพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นการหมิ่นประมาทใส่ความด้วยข้อความอันเป็นเท็จตามกฎหมายเลือกตั้ง ม.73 ก็จะยื่นเรื่องห้องกลับต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คุณอาจสนใจ

Related News