เลือกตั้งและการเมือง

"ศรีสุวรรณ"จี้ มท.1ปลดปลัดมหาดไทยหลังใช้คำพูดไม่เหมาะสม

โดย nattakarn_l

31 ธ.ค. 2565

795 views

              กรณีมีคลิปนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ใช้คำพูดไม่เหมาะสม ขณะประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยมีการถ่ายทอดระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังหน่วยงานในสังกัดหลายจังหวัด  และคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ในโซเชียลจนมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก

           นายศรีสุวรรณ จรรยา  เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ระบุว่า  แม้นายสุทธิพงษ์ จะโพสต์เฟซบุ๊กยอมรับว่าพูดจริง แต่ชี้แจงว่า ไม่มีเจตนาดูถูกดูหมิ่น  พร้อมทั้งขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้น แต่นายศรีสุวรรณ มองว่า การกระทำดังกล่าว อาจส่อไปในทางขัดต่อ ข้อ 2 (2) และ (7) ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ที่ออกตามความใน ม.6 แห่ง พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2563 ที่กำหนดว่า “ข้าราชการต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็นข้าราชการที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชน ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน...”

            รวมทั้งยังขัดต่อแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการฯ ตามหนังสือสั่งการของเลขาธิการ ก.พ.ที่ นร 1019/ ว 9 ลงวันที่ 5 ก.ค.2564 ในข้อที่ไม่ควรทำ ข้อ 19 ที่ว่า “ไม่ประพฤติหรือกระทำการใดๆอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี และภาพลักษณ์ของตนเองและราชการ”

            นอกจากนั้น คำพูดดังกล่าวอาจเข้าข่ายการ “ดูหมิ่น เหยียดหยาม หรือหมิ่นประมาทเจ้าพนักงาน” ซึ่งเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.393 ม.326 และ ม.136   มีโทษทั้งปรับและหรือจำคุก

           จึงมองว่า การใช้คำพูดดังกล่าวต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในที่สาธารณะ  เข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการอย่างร้ายแรง และฝ่าฝืนข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ  จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมหรือ ก.ม.จ.  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บังคับบัญชา ต้องลงโทษตามกฎหมาย  โดยสั่งปลดออกจากตำแหน่ง  วันนี้ สมาคมฯจึงทำหนังสือร้องเรียนไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยด่วนต่อไป หากเพิกเฉยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็อาจเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วย  

คุณอาจสนใจ

Related News