การเมือง

ชาวเน็ตยินดี “พาตีเมาะ สะดียามู” หญิงมุสลิมคนแรกของประเทศไทย ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯปัตตานี

โดย kanyapak_w

16 พ.ย. 2565

3.4K views

“พาตีเมาะ สะดียามู” หญิงมุสลิมคนแรกของประเทศไทย ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯปัตตานี(15 พ.ย.) ที่ประชุม ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง ผู้บริหารระดับสูงและโยกย้ายข้าราชการ กระทรวงมหาดไทย จำนวน 37 ราย โดยหนึ่งในนั้น ให้นางพาตีเมาะ สะดียามู ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดนราธิวาส สํานักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดปัตตานี สํานักงานปลัดกระทรวงโดยนางพาตีเมาะ สะดียามู เกิดเมื่อ 19 พ.ย. 2508 เป็นคนบ้านปีซัด หมู่ 1 ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา เข้าศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ม.อ.) ก่อนจะต่อระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาพัฒนาสังคม) สาขา การจัดการการพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิงแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) นอกจากนั้นยังเคยดำรงตำแหน่ง ผช.เลขาธิการ ศอ.บต. (สป.มท.) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพัทลุง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ก่อนจะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าฯ จ.ปัตตานีชาวเน็ตจำนวนมาก ได้โพสต์แสดงความยินดีกับ นางพาตีเมาะ เพราะถือเป็นครั้งแรกที่ไทยมีผู้ว่าฯ ปัตตานี เป็นหญิงมุสลิม

คุณอาจสนใจ