การเมือง

"หมอชลน่าน" ฟาดแรง รัฐบาล "ประยุทธ์" ล้มเหลวทุกด้าน-มารยาทรามที่สุดในทางการเมือง ทำชาติอับอาย

โดย kanyapak_w

19 ก.ค. 2565

205 views

(19 ก.ค.) เริ่มแล้วอภิปรายไม่วางใจรัฐบาล "พลเอกประยุทธ์" ครั้งสุดท้าย ผู้นำฝ่ายค้าน ย้ำรัฐบาลล้มเหลวทุกด้าน แถมทุจริต ใช้ตำแหน่งเอื้อประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง เป็นรัฐบาล 608 แก่-ไร้ความสามารถ ซัดแรง พลเอกประยุทธ์เป็นผู้นำที่มารยาททรามที่สุดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลวันแรก ต้องเปิดประชุมล่าช้าไปถึง 1 ชั่วโมง เนื่องจากสมาชิกมาลงชื่อไม่ครบองค์ประชุมโดยก่อนเริ่มเข้าสู่วาระนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้ขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาให้อภิปรายโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ ไม่มีเนื้อหาที่ต้องห้าม ตาม พรบ.วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพราะมีการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์รัฐสภา หากฝ่าฝืนอาจทำให้สถานีโทรทัศน์รัฐสภาถูกระงับการออกอากาศได้ทันทีเมื่อวานเข้าสู่วาระนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ได้อ่านญัตติขอเปิดอภิปรายย้ำถึงพฤติกรรมและข้อกล่าวหาเริ่มที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีรวม 11 คน บริหารประเทศผิดพลาดล้มเหลว ไม่สามารถ แก้ปัญหาต่างๆ ให้กับประเทศ ในทางตรงกันข้ามกลับเป็นต้นตอที่ทําให้ปัญหาที่มีอยู่มีความซับซ้อน ขยายวงกว้างและรุนแรงยิ่งขึ้น ประชาชนในชาติแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายขยายวงกว้างขึ้นมากกว่าเดิม แถมยัง จงใจฝ่าฝืนกฎหมายและรัฐธรรมนูญใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องนายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่าปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะพลเอกประยุทธ์ต้องการอยู่ในอำนาจและสืบทอดอำนาจ เพราะพลเอกประยุทธ์ประกาศชัดเจนว่าต้องการเข้ามาเพื่อล้มล้างคู่แข่งทางการเมือง กำจัดศัตรูทางการเมือง ปิดกั้นโอกาสและอำนาจของประชาชน การอยู่ขอำนาจของพลเอกประยุทธ์สร้างความเสียหายของรุนแรงให้กับประชาชนแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหากสังเกตพลเอกประยุทธ์มีการเปลี่ยนบุคลิกและการแต่งตัว ออกแถลงการณ์แสดงวิสัยทัศน์จะใช้ 3 แกนในการพัฒนาประเทศ หลังจากนั้นก็เกิดเสียงแทรกแซ่ซ้องสรรเสริญ แต่เป็นทางลบ เพราะประชาชนรู้ว่าพลเอกประยุทธ์ต้องการอยู่ต่ออีก 2 ปี จึงเป็นการประจานตัวเองของพลเอกประยุทธ์8 ปีที่ผ่านมาเป็นการบ่งชี้ชัดเจนว่าพลเอกประยุทธ์ไม่มีจิตสำนึกไม่มีความรับผิดชอบแสวงหาอำนาจให้กับตนเองคิดว่าตนเองเป็นใหญ่แต่ผู้เดียว ที่สำคัญได้ทำการโดยให้พรรคร่วมรัฐบาลและผู้คนแวดล้อมมีส่วนร่วมเป็นนั่งร้านสนับสนุนให้อยู่ในอำนาจต่อไปนั่งร้านที่เกิดขึ้นขณะนี้เปรียบเสมือนเป็นเห็บเหา ปรสิต ร่วมกับพลเอกประยุทธ์ ที่คอยสูบเลือดประเทศและประชาชน สิ่งเหล่านี้จะต้องถูกกำจัด โดยขอให้ ส.ส.มีจิตสำนึกที่ดี เห็นแก่ประโยชน์ประเทศชาติบ้านเมืองช่วยลงมติไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์ขณะนี้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ขอขอบคุณตัวแทนกลุ่มราษฎรที่เปิดกล่องให้ประชาชนร่วมลงญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจคู่ขนานกับสภา จึงหวังว่าส.ส.ในสภาหากเห็นมติของประชาชนแล้วจะเปลี่ยนใจมาร่วมสนับสนุนญัตติของฝ่ายค้านนายแพทย์ชลน่าน กล่าวด้วยว่า ผลงานที่ผ่านมาทำให้พลเอกประยุทธ์ มีความผิดพลาดล้มเหลวทุกด้านประกอบด้วย เป็นผู้นำแห่งความผิดพลาดล้มเหลว หากพลเอกประยุทธ์เป็นสินค้าเชื่อว่าประชาชนจะไม่ใช้สินค้ายี่ห้อนี้อีกต่อไป เป็นผู้นำที่ไร้ความชอบธรรมตั้งแต่วิธีการเข้ามาสู่อำนาจ สวมหน้ากากประชาธิปไตยลวงโลกหลอกประชาชน ทำทุกอย่างเพื่อให้อยู่ในอำนาจ ใช่ม.44 บริหารประเทศแบบเผด็จการ ตีความกฎหมายเองแทนฝ่ายตุลาการ ที่ผ่านมาไม่เคยใช้กฎหมายปกติบริหารประเทศออก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังกระหายอำนาจแต่ไร้ความสามารถ เสพติดอำนาจขาดวิสัยทัศน์ และการนำสุนทรพจน์ของผู้นำประเทศอื่นมาเป็นของตนเองเพื่อบอกว่าตนเองเก่งโดยไม่มีการเก่าอ้างอิงถือว่าเป็นมารยาทที่ทรามที่สุดในทางการเมือง คนในชาติต้องอับอายขายหน้ากับผู้นำประเทศนอกจากนี้ความอับอายที่เกิดขึ้น ในภาวะผู้นำและจากวิสัยทัศน์ของพลเอกประยุทธ์ คือเหตุการณ์ที่ทำให้ประเทศชาติเสียเกียติภูมิ เสื่อมเสียเกียติศักดิ์ ปล่อยปะละเลยให้ประเทศเพื่อนบ้านนำเครื่องบินรบมาใช้น่านฟ้าของไทย ปฎิบัติการทางทหาร ทำสงครามชนกลุ่มน้อย พอเกิดเหตุการณ์ไม่ปฎิบัติการมาตรฐานสากลทางการทูต ไม่มีคำขอโทษอย่างทางการ แต่ออกมาปกป้องคุ้มครองว่าเขาเลี้ยวกว้างไปหน่อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกเดินผ่านสนามหน้าบ้าน จะเอาเป็นเอาตายกันหรือ นี่เกียรติภูมิ เป็นอธิปไตยของชาติกลับปล่อยและละเลยดำเนินการจนสำเร็จมีการยิงการทิ้งระเบิด จนมีผลกระทบเกิดขึ้นกับประชาชน มีผู้เรียกร้องความเสียหายต้องเยียวยา แต่การเยียวยาตรงนั้นไม่สามารถเยียวยาจิตใจเกียรติภูมิของคนในชาติไทย ที่ไปยินยอมเสมือนรู้เห็นเป็นใจกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีที่มาที่ไปเหมือนท่าน ถือว่าผิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นการกระทำของผู้นำที่พินาศล้มเหลวนอกจากนี้ยัง ทำให้สังคมอุดมด้วยยาเสพติดและปล่อยให้มีกัญชาเสรีเพียงเพื่อต้องการอยู่ในอำนาจโดยยอมถูกจับเรียกค่าไถ่ ยอมถูกบีบคออยู่ตลอดเวลา ขณะที่ด้านสาธารณสุขก็พังพินาศ มีคนตายข้างถนนแต่ไร้คนดูแลขณะที่ความพินาศทางด้านการเมือง มีความบิดเบี้ยวบิดเบือนทางการเมือง ระบบรัฐสภาถูกทำลาย จนมีการสถาปนาว่าเป็นสภากล้วย ใช้เงินใช้กล้วยใช้แลกกับเสียงทุกครั้งในการลงมติที่สำคัญ จงใจเป็นปฏิปักษ์ทำลายระบบรัฐสภา และจงใจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ซึ่งเรื่องนี้จะยื่นเรื่องต่อศาลแน่นอนและเรื่องที่น่าอับอายขายหน้า และอัปยศอดสู ที่สุด คือการก้าวล่วงการแบ่งแยกอำนาจการปกครอง นายกรัฐมนตรีไม่มีสิทธิ์ก้าวล่วงสั่งการให้ลงมติในสภาได้ ทำลายหลักการพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นการครอบงำ ชี้นำพรรคการเมือง เห็นชัด จากการลงมติร่างกฏหมายลูกสองฉบับ โดยสั่งการให้ใช้สูตรคำนวณหา ส.ส.บัญชีรายชื่อด้วยกันหาร 500 นายแพทย์ชลน่าน ยังบอกด้วยว่าการพิจารณากฎหมายนี้เปรียบเสมือนแม่วัวพอจะคลอดมีการแอบไปผสมพันธุ์กับวัว ทำให้คลอดลูกออกมาเป็นควาย ตนเองจะขอต่อสู้ให้ถึงที่สุดเพราะยังเชื่อมั่นในศาลรัฐธรรมนูญ และ กกต.นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า ตนเคยอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกฯ ทำหน้าที่ 2 ครั้งที่ผ่านมา มุ่งเน้นเรื่องบุคลิกลักษณะที่จะเป็นอันตรายต่อบ้านเมืองจะทำให้ประชาชนเดือดร้อน โดยตนเคยกล่าวหานายกรัฐมนตรี เป็นโรคหลงตนเองซึ่งอาการชัดมากขึ้นเรื่อยๆ คือเป็นผู้ที่มีบุคลิกแปรปรวน เรียกนาซิซีติส ซึ่งเป็นโรคหลงตัวเอง ว่าเก่งที่สุดมีอำนาจที่สุด ไม่ต้องฟังใคร และทุกคนต้องฟังฉัน ซึ่งจะส่งผลให้พังทลายอย่างเดียว และครั้งนี้ตนเติมเต็มให้อีกเพราะอาการชัดมาก นอกจากหลงตัวเองยังแสดงอาการโอหังคลั่งอำนาจ เป็นกลุ่มอาการทางจิตและประสาท แต่พลเอกประยุทธ์ไม่รักษาปล่อยให้อาการกำเริบจนเข้าสู่ปีที่ 8 สร้างความเสียหายแระเทศชาติบ้านเมือง ซึ่งเป็นภาวะผู้นำที่ล้มเหลว และความพังพินาศทางเศรษฐกิจขณะนี้สถานะเรากลายเป็นประเทศรั้งท้ายและป่วย เสมือนรัฐบาลชุดนี้ โดยประชาชนฝากบอกเป็นรัฐบาล 608 ที่ภาคการสาธารณสุขแบ่งประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลอย่างระมัดระวัง ดังนั้นพลเอกประยุทธ์ คณะรัฐมนตรี รัฐบาล บรรดาข้าราชการเป็นคนกลุ่มนี้ คือทั้งแก่ ทั้งไร้ความสามารถ รับต่อการเปลี่ยนแปลงไม่ได้หนำซ้ำยังอมโรคป่วย ซึ่งเราจะปล่อยรัฐบาล 608 ดูแลประเทศชาติต่อไปหรือตนหวังว่ามติในสภาฯ แห่งนี้จะสร้างปาฎิหารย์แตกต่างจากระบบเสียงข้างมากในอดีตที่ผ่านมา ที่ฝ่ายเสียงข้างมากรอฟังเสียงสัญญาณจากผู้นำแล้วลงคะแนนเสียงไปตามนั้น เรียกไปสั่งการครอบนำชี้นำ เรื่องนี้จะถึงศาลแน่นอน แต่ครั้งนี้จะมีปาฎิหารย์จะมีใครบางคนถูกสอย นั่งร้านจะถูกสอย ตนมั่นใจลึกๆ อย่างนั้นแม้ว่าไม่ถูกสอยแต่การเปิดโปงการทุจริตคอร์รัปชั่น เอื้อประโยชน์พวกพ้อง รับประโยชน์ให้ตนเองจนได้ชื่อรัฐบาล 608 หาเงินให้ตัวเองเก่งแต่หาเงินให้ประเทศตัวเองไม่เป็น เพื่อให้เลือกตั้งกว้านคน ซื้อส.ส. จะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าจะให้สภาฯ แม้ว่าจะไม่ชนะในสภาฯ แต่ไม่ชนะ แต่ละไม่ชนะในศรัธาของประชาชน และแม้ไม่ตายในสภาฯ ก็จะถูกใส่รถฉุกเฉิน แอมบูแลนซ์ไปโรงพยาบาล รักษาชีวิตได้แต่จะตายในสนามเลือกตั้งแน่นอน


คุณอาจสนใจ

Related News