การเมือง

รองโฆษกฯ เผย เงินช่วยทำศพผู้สูงอายุ 3 หมื่น เป็นข่าวปลอม รัฐบาลช่วย 3,000 บ. ตามเกณฑ์

โดย JitrarutP

3 พ.ย. 2565

2K views

รองโฆษกฯ ยืนยัน “เงินช่วยทำศพผู้สูงอายุ” รัฐบาลช่วยรายละ 3,000 บาท ไม่ใช่ 30,000 บาท ตามที่โลกออนไลน์แห่แชร์กัน ซึ่งผู้สูงอายุที่ได้รับการช่วยเหลือ ต้องมีฐานะยากจนตามหลักเกณฑ์

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้มีการแชร์ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เนื้อหาเกี่ยวประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีที่มีฐานะยากจนเงินทำศพผู้สูงอายุรายละ 30,000 บาทนั้น ไม่เป็นความจริง

โดยระบุว่า ตามที่มีการส่งต่อข้อมูลผ่านออนไลน์เกี่ยวกับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปเสียชีวิต ทายาทจะได้รับเงิน 30,000 บาท จากกระทรวงพัฒนาสังคมฯ (พม.) นั้น เป็นข้อมูลเท็จ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการผู้สูงอายุ ยืนยันว่าการสนับสนุนเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี สนับสนุนงบช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท ไม่ใช่จำนวน 30,000 บาท โดยผู้เสียชีวิตจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้  

1.อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สัญชาติไทย

2. ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เว้นแต่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียนให้ผู้อำนวยการเขต หรือนายอำเภอ หรือกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือนายกเมืองพัทยา หรือประธานชุมชน เป็นผู้ออกหนังสือรับรองการสงเคราะห์ฯ

3. รวมถึงผู้สูงอายุอยู่ใน สถานสงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครอง หรือสถานใดๆ ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคมวัด มัสยิด โบสถ์

สำหรับสถานที่ยื่นคำขอนั้น ทายาทสามารถยื่นคำขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือ  ภูมิลำเนา ในขณะที่เสียชีวิต ได้แก่ กรุงเทพฯ ยื่นที่สำนักงานเขต ส่วนจังหวัดอื่น ยื่นที่ พม.จังหวัด หรือที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หรือศาลาว่าการเมืองพัทยา ต้องยื่นคำขอภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร ส่วนเอกสารยื่นคำขอ เช่น ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ

คุณอาจสนใจ

Related News