การเมือง

ผ่านฉลุย! 'พัชรินทร์' ขอบคุณ ส.ว. เห็นชอบ ร่างกม. 'ฉีดให้ฝ่อ' นักโทษคดีทางเพศ ป้องกันทำซ้ำ

โดย parichat_p

11 ก.ค. 2565

275 views

“พัชรินทร์" พปชร. ขอบคุณ "วุฒิสภา" ผ่านกฎหมายป้องกันกระทำผิดซ้ำฯ ย้ำ "ฉีดให้ฝ่อ" ผ่านการพิจารณา 2 สภา อย่างรอบคอบแล้ว


ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส.กทม. เขต 2 ปทุมวัน บางรัก สาทร ในฐานะผู้ที่เสนอร่างกฎหมาย ควบคู่กับกระทรวงยุติธรรม ขอขอบคุณวุฒิสภา ที่ผ่านร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. … ด้วยมติเห็นชอบในวาระ 3 145 เสียง ต่อ 0 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง


ซึ่งยืนยันว่า กฎหมายฉบับนี้ ทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสมาชิก เราได้พิจารณากันอย่างรอบคอบแล้ว และหลังจากนี้ ในส่วนของบางมาตรา ที่ถูกขอแก้ไข ก็จะกลับเข้าสู่สภา เพื่อพิจารณาในรายละเอียด และเข้าสู่กระบวนการตรากฎหมาย เพื่อมีผลบังคับใช้ต่อไป


ทั้งนี้ในส่วนประเด็นของการฉีดให้ฝ่อ หรือการฉีดลดฮอร์โมนเพศชาย ที่ได้รับการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และสังคมให้ความสนใจ ขอย้ำว่าการที่จะฉีดลดฮอร์โมน ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ป่วย และเข้าคณะกรรมการพิจารณา และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่กำหนดไว้ว่าต้องมีผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 คน ต้องเห็นพ้องต้องกัน และต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ อย่างน้อยสาขาละ 1 คน ซึ่งนับว่าเป็นการเริ่มต้นของกฎหมาย ที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคต ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมต่อไป


"ตนเชื่อว่า การใช้หลักจิตวิทยา และแนวทางการแพทย์ เข้ามามีส่วนในการบังคับคดี จะสามารถป้องกัน ยับยั้งอารมณ์ ของผู้ต้องหาที่ได้กระทำผิดซ้ำ ได้อย่างมีประสิทธิผล และก็ยังมีอีกหลายประเด็น ที่จะมาเป็นเครื่องมือ ช่วยทำให้สังคมมีความรัดกุม ป้องกันการกระทำผิดซ้ำเกี่ยวกับเพศ หรือใช้ความรุนแรง " ดร.พัชรินทร์ กล่าวย้ำ

คุณอาจสนใจ

Related News