เลือกตั้งและการเมือง

ฝ่ายค้านเคาะ เตรียมซักฟอกรบ. แบบไม่ลงมติ คาดต้น เม.ย.นี้

โดย panwilai_c

6 มี.ค. 2567

36 views

ในที่สุดพรรคร่วมฝ่ายค้านมีมติร่วมกันเปิดอภิปรายรัฐบาลแบบไม่ลงมติ ด้วยข้อกล่าวหาหลักว่า ผ่านมา 6 เดือน รัฐบาลไม่ทำตามนโยบาย ปล่อยให้มีผู้มีอิทธิพลในและนอกประเทศ ทำลายหลักนิติธรรม 2 มาตรฐาน คาดว่าอภิปรายในว้นที่ 3-5 เมษายน ก่อนปิดสมัยประชุมวันนี้ที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านมีมติร่วมกันที่จะขอยื่นอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญ เพื่อซักถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี โดยนายชัยธวัช ตุลาธน สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ระบุว่าจะยื่นญัตติอย่างเป็นทางการในวันพุธที่ 13 มีนาคม และได้ตกลงกันในเนื้อหาสาระและวันเวลาในการอภิปรายเบื้องต้นมองว่า ต้องการเวลาอย่างน้อย 2 วัน เวลาที่เหมาะสมคือหลังอภิปราย พ.ร.บ.งบประมาณฯ วาระ 2-3 ประมาณวันที่ 27-28 มี.ค. แล้วจะยื่นอภิปรายในสัปดาห์ต่อไปคือวันที่ 3-5 เม.ย. ก่อนปิดสมัยประชุม สำหรับเนื้อหาหลักในการอภิปรายที่แต่ละพรรคทำการบ้านมาแล้วเบื้องต้น จะตรวจสอบเรื่อง รัฐบาลไม่ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน ไม่ได้ขับเคลื่อนแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนและเป็นรูปธรรมด้าน นายชัยชนะ เดชเดโช สส.นครศรีธรรมราช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ยืนยันว่าพร้อมจะเดินหน้ายื่นอภิปราย ทางพรรคประชาธิปัตย์เองได้เตรียมเนื้อหาในการอภิปรายมาสักพักหนึ่งแล้ว ยืนยันว่าสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทั้ง 25 คน พร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้าน และสำหรับการอภิปรายในส่วนของกระบวนการยุติธรรม จะรวมถึงกรณีของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีด้วยหรือไม่นั้น นายชัยชนะกล่าวว่าต้องรวมทั้งหมดขณะที่ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยสร้างไทย กล่าวสนับสนุนผู้นำฝ่ายค้านต่อรายละเอียดต่อการยื่นอภิปราย เช่นเดียวกับ นายกัณวีร์ สืบแสง สส.แบบบัญชีรายชื่อ เลขาธิการพรรคเป็นธรรม ที่ระบุว่า มีความพร้อมตั้งแต่วันแรกที่เป็นฝ่ายค้าน และมีข้อมูลพร้อมเต็มที่ช่วงท้ายผู้นำฝ่ายค้านได้กล่าวถึงการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 ว่าแตกต่างกับ มาตรา 151 เนื่องด้วยในความเป็นจริง การบริหารโดยใช้จ่ายงบประมาณก็ยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย เพราะพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ยังไม่ผ่าน การใช้จ่ายงบประมาณ ที่จะนำไปสู่การทุจริตหรือคอรัปชั่น ยังต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ แต่แน่นอนว่า ประเด็นที่อภิปราย คงไม่ใช่การอภิปรายแบบเลื่อนลอย แต่ต้องมีหลักฐาน ข้อมูล ข้อเท็จจริงเป็นรูปธรรมในการอภิปรายแน่นอน

คุณอาจสนใจ

Related News