เลือกตั้งและการเมือง

นายกฯ โชว์วิสัยทัศน์ 8 ด้าน มุ่งเป้ายกระดับอนาคตประเทศไทย

โดย panwilai_c

22 ก.พ. 2567

78 views

วันนี้นายกรัฐมนตรีประกาศวิสัยทัศน์ประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง มุ่งเป้าพัฒนาประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน ครอบคลุมทั้งการท่องเที่ยว การรักษาพยาบาลและสุขภาพ อาหาร การบิน การผลิตยานยนต์แห่งอนาคต เทคโนโลยี และการเงินการแสดงวิสัยทัศน์ ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันนี้นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เริ่มด้วยวิดิทัศน์ที่ตั้งคำถามว่า 10 ปีข้างหน้าของประเทศไทย จะแข่งขันกับประเทศอื่นอย่างไร และจบที่คำถามว่าทำไมประเทศก้าวหน้าช้ากว่าที่ควรจะเป็นจากนั้นนายกรัฐมนตรีเริ่มต้นแสดงวิสัยทัศน์ ด้วยคำตอบถึงสาเหตุที่ทำให้ประเทศก้าวหน้าช้ากว่าที่ควรจะเป็น และระบุว่า 6 เดือน ของการเข้าสู่ตำแหน่งแสงสว่างของประเทศไทยได้เกิดขึ้นแล้วนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลตั้งเป้าประเทศไทยจะก้าวไปเป็นที่ 1 ของภูมิภาค ด้วยข้อได้เปรียบของประเทศไทย ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยว ภูมิอากาศที่อบอุ่นตลอดปี โครงสร้างที่พร้อมต่อยอด และที่สำคัญคือศักยภาพของคนไทยผ่าน 8 วิสัยทัศน์ประกอบด้วย ศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยว ศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ ศูนย์กลางอาหาร ศูนย์กลางการบิน ศูนย์กลางขนส่งของภูมิภาค ศูนย์กลางผลิตยานยนต์แห่งอนาคต ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิตอล และศูนย์กลางทางการเงินช่วงหนึ่งของการนำเสนอวิสัยทัศน์ศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยว นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงการแก้ไขกฎ ระเบียบ ที่เป็นอุปสรรคการท่องเที่ยว เช่นวลาเปิดปิดของสถานบริการ และการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่นเดียวกับช่วงนำเสนอวิสัยทัศน์ที่ 4 ศูนย์กลางการบิน ที่รัฐบาลมีแผนจะพัฒนาสนามบินให้รองรับการเป็นจุดแวะ (Transit) ของสายการบิน และเตรียมปรับเปลี่ยนเส้นทาง ตารางบินให้เหมาะสม เพื่อเพิ่ม Transit Capacity ให้สูงขึ้น โดยช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงปัญหาการตรวจลงตราหนังสือเดินทางที่มีมีความล่าช้าและข้อมูลของแต่ละหน่วยงานไม่เชื่อมโยงกันสำหรับโครงการ Land Bridge เชื่อมสองฝั่งมหาสมุทรอันดามัน อ่าวไทย ซึ่งอยู่ในวิสัยทัศน์ที่ 5 ศูนย์กลางขนส่งของภูมิภาค ระหว่างโลกตะวันตกและตะวันออก ซึ่งการลงทุน Mega project ในครั้งนี้ จะเป็นการลงทุนใหญ่ในรอบ 20 ปี นอกจากโครงสร้างพื้นฐาน นายกฯระบุว่าจะต้องปรับปรุงกระบวนการทำงานทั้งหมด เป็น One Stop Service ไม่ให้ระบบราชการ ระบบเอกสาร เป็นคอขวดของการขนส่งทั้งคน ทั้งสินค้า เป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของประเทศโดยเด็ดขาด โดยช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการนำเสนอวิสัยทัศน์ครั้งนี้ ก็เพื่อฉายฉาพให้เห็นอนาคตประเทศในวันข้างหน้า

คุณอาจสนใจ

Related News