เลือกตั้งและการเมือง

เครือข่ายปชช.บุก 3 กระทรวง ค้านตัดเบี้ยผู้สูงอายุ 'จุรินทร์' ย้ำไม่มีนโยบายลด มีแต่เพิ่ม

โดย panwilai_c

17 ส.ค. 2566

40 views

ความคืบหน้าเบี้ยผู้สูงอายุวันนี้เครือข่ายประชาชน 53 องค์กร เข้า ยื่นหนังสือถึงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คัดค้านการตัดเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ ทางด้านปลัดกระทรวงฯยืนยัน จะรักษาผลประโยชน์ผู้สูงอายุและจะไม่ทำให้ประชาชนผิดหวังเครือข่ายประชาชน 53 องค์กร เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม.เพื่อคัดค้านการตัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และอ่านแถลงการณ์ โดยสาระสำคัญคือ หลักเกณฑ์จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา ถือเป็นการลิดรอนสิทธิสวัสดิการของประชาชน ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ด้วยการให้พิสูจน์ความยากจน แสดงถึงความไม่เชื่อมั่นในระบบสวัสดิการถ้วนหน้า อันเป็นการเคารพสิทธิเสมอกันของประชาชนในนามพลเมือง ที่ได้รับผลกระทบจากการออกระเบียบของกระทรวงมหาดไทย และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จึงออกมาร่วมคัดค้านการตัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยมีข้อเรียกร้อง 5 ข้อ คือ ขอให้กระทรวงมหาดไทย ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 แล้วกลับไปใช้ระเบียบเดิม ซึ่งคงสิทธิถ้วนหน้าไม่ต้องพิสูจน์ความยากจนคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ต้องออกมาปกป้องสิทธิของผู้สูงอายุทุกคน ไม่ให้ถูดลิดรอนต่ำลงไปกว่าที่เคยเป็น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต้องยกระดับเปลี่ยนเบี้ยยังชีพเป็นระบบบำนาญถ้วนหน้า ด้วยการออกกฎหมายรองรับ กระทรวงการคลัง ต้องมีบทบาทสร้างความเข้มแข็งทางการคลัง ด้วยการตัดงบประมาณรายจ่ายที่ไม่จำเป็น และหาแหล่งรายได้ใหม่เข้ารัฐ เพื่อเพิ่มรายได้สวัสดิการสังคมให้ประชาชนแบบถ้วนหน้า และรัฐบาลใหม่ ต้องผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้รัฐสวัสดิการเกิดขึ้น สวัสดิการต้องเป็นสิทธิแบบถ้วนหน้าและบรรจุใหม่ในกฎหมายให้ชัดเจนภายหลังรับหนังสือแล้ว นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวง พ.ม. บอกว่า ในฐานะที่ พม.เป็นเลขาฯคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ขอให้มั่นใจได้ว่า จะไม่ทำให้ผู้สูงอายุผิดหวัง จะไม่ทำให้ผู้สูงอายุต้องเสียประโยชน์แน่นอนช่วงท้ายเครือข่ายประชาชนได้ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เรียกว่า "กิจกรรมนอนตาย" สะท้อนให้เห็นว่า ถ้า 3 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับลูกกัน และมีการปรับเกณฑ์จ่ายเงินผู้สูงอายุ จะมีผู้สูงอายุบางคนไม่ได้รับสิทธิ ผู้สูงอายุเหล่านั้นต้องตายอย่างแน่นอน ?ทางปลัดกระทรวงฯ ได้เอื้อมมือไปดังผู้ที่นอนทำกิจกรรมอยู่ พร้อมพูดว่าไม่ตายครับ พม.จะเป็นผู้ดึงมือผู้สูงอายุ ออกมาจากความตายเอง ทำให้ได้รับเสียงปรบมือก่อนแยกย้ายกลับทางด้านนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ยืนยันว่า คณะกรรมการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ยังไม่เคยมีนโยบายให้ไปเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น มีแต่สั่งการให้ศึกษาแนวทางต่าง ๆ ว่าจะเพิ่มเบี้ยยังชีพให้สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อสอดคล้องกับภาวะค่าของชีพ ภาวะเศรษฐกิจ หรือกำลังเงินงบประมาณของแผ่นดินให้มากขึ้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุก็ยังคงได้รับเบี้ยยังชีพเช่นเดิมทุกประการ และแม้แต่ปี 2567 ก็ตั้งงบประมาณไว้แล้ว ประมาณ 90,000 กว่าล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพเดิมทุกประการ

คุณอาจสนใจ

Related News