เลือกตั้งและการเมือง

'พีมูฟ' หนุน 'ก้าวไกล' จัดตั้งรัฐบาล เรียกร้องทุกฝ่ายเคารพเสียงของประชาชน

โดย panisa_p

5 มิ.ย. 2566

40 views

ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือพีมูฟ ยื่นหนังสือถึงพรรคก้าวไกล สนับสนุนพรรคการเมืองเสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาล ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี และให้มีรัฐบาลใหม่โดยเร็วขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ นำโดย นายจำนงค์ หนูพันธ์ ประธานคณะพีมูฟ ยื่นหนังสือถึงพรรคก้าวไกล ผ่านนายธวัชชัย ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล พร้อมอ่านแถลงการณ์เพื่อแสดงจุดยืน และข้อเรียกร้อง ในฐานะประชาชนเรียกร้องต่อพรรคการเมืองทั้งหมด ให้โหวตรับรองนายกรัฐมนตรีที่มาจากการรวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร เพื่อร่วมกันสร้างหลักการประชาธิปไตย ที่ต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน ที่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรพร้อมเรียกร้องไปยัง กกต.และศาลรัฐธรรมนูญ กรณีการตรวจสอบคุณสมบัติของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประเด็นถือหุ้นไอทีวี ด้วยการเคารพเจตนารมณ์ของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และแนวทางการวินิจฉัยที่มุ่งสร้างหลักการประชาธิปไตยของประชาชนนอกจากนี้อยากให้รัฐบาลใหม่ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ 8 เครือข่ายทุกภูมิภาค ซึ่งจะต้องมีการเร่งรัด ติดตามการแก้ไขปัญหา และจำเป็นต้องมีรัฐมนตรีที่มีความเข้าใจในปัญหา ไม่มีอคติต่อภาคประชาชน ดำรงตำแหน่งในกระทรวงต่างๆ ทำงานร่วมกันกับภาคประชาชนเพื่อสร้างบรรยากาศความร่วมมือ อีกทั้ง พีมูฟพร้อมมีส่วนร่วมในการดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องประธานพีมูฟ ยืนยันว่า เสียงของประชาชน คือ ฉันทามติ ที่ทรงพลังกว่าอำนาจใดๆ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พรรคการเมืองทุกพรรค ว่าที่ ส.ส.ทุกคน จะร่วมกันสร้างการเมืองที่ถูกต้อง เป็นประชาธิปไตยโดยประชาชน ของประชาชน และเพื่อประชาชน และสถาปนารัฐสภาอันทรงเกียรตินายชัยธวัช เปิดเผยว่า พรรคก้าวไกลรับข้อเสนอนโยบายของพีมูฟ ซึ่งเป็นอีกทิศทางหนึ่งของพรรคก้าวไกลที่สะท้อนผ่าน MOU จัดตั้งรัฐบาล และนโยบายกว่า 300 ข้อของพรรค การมาติดตามของพีมูฟครั้งนี้เหมือนมาตรวจการบ้านที่เคยมอบไว้ให้กับพรรคก้าวไกล และเชื่อว่าความคิดเห็นของพีมูฟ สะท้อนความรู้สึกของประชาชนจำนวนมากหลังเลือกตั้ง อยากจะเห็นความชัดเจนทางการเมือง จึงไม่อยากให้มีปัญหาในการบิดเบือนเจตนารมณ์ของประชาชนหลังเลือกตั้ง นี่คือประชาธิปไตยที่สามารถยุติความเห็นต่างแบบสันติวิธี และประชาชนก็รอคอยรัฐบาลชุดใหม่ มาแก้ไขปัญหาที่รัฐบาลชุดเดิมได้สร้างไว้สำหรับวันนี้ นายพิธา ไม่ได้มารับหนังสือจากพีมูด้วยตัวเอง แต่ยืนยันผ่านนายชัยธวัช ว่า ปัญหาของประชาชน จะถูกขับเคลื่อนไปสู่การแก้ไขปัญหาในรัฐบาลชุดใหม่แน่นอน

คุณอาจสนใจ

Related News