สังคม

ประจวบคีรีขันธ์เจอ ASF ฟาร์มหมู 3 แห่งจาก 2 อำเภอ

โดย panisa_p

23 ม.ค. 2565

90 views

วันที่ 23 มกราคม 2565 มีรายงานว่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตรวจพบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ ASF ในฟาร์มสุกร 3 แห่ง ใน 2 อำเภอประกอบด้วยฟาร์มสุกร หมู่ 4 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง ฟาร์มสุกร หมู่ 5 ต.อ่างทอง และฟาร์มสุกร หมู่ 13 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแกโดยล่าสุด นายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบสถานการณ์ของโรคแล้ว ซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์ประจวบฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าดำเนินการตรวจสอบพร้อมเก็บข้อมูล จากฟาร์มที่ตรวจสอบพบโรค ASF จากนั้นจะดำเนินการควบคุมโรค ด้วยการทำลายสุกรในฟาร์มที่ตรวจพบเชื้อ รวม 117 ตัว ก่อนเข้าดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในฟาร์มทั้งหมดอย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่จะเฝ้าระวังตลอดจนควบคุมการเคลื่อนย้ายสุกร รอบฟาร์มที่ตรวจพบเชื้อ พร้อมเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เพื่อเตรียมประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวขณะที่ฟาร์มหมูของ นายปัญญา ตาดทองแถว ชาวบ้าน หมู่ 5 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก ซึ่งพบว่าสุกรติดเชื้อ ASF ได้ทำลายหมูยกฟาร์มด้วยการฝังกลบ 58 ตัว โดยพบว่าหมู มีอาการซึม ไม่กินอาหาร จึงแจ้งเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างจากหมูและบริเวณถาดอาหาร ไปตรวจสอบ โดยรอผล 7 วัน จากนั้น หมูทยอยตายโดยไม่ทราบสาเหตุ จึงนำไปฝังกลบด้วยการโรยปูนขาวฆ่าเชื้อทั้งนี้ ปศุสัตว์ได้ประเมินราคาหมูทั้งหมด มีการทำบันทึกเพื่อชดเชยในจำนวน 3 ใน 4 จากราคาประเมิน ในบันทึกมีการประเมินไว้ทั้งสิ้น 371,100 บาท จะมีการชดเชย 278,325 บาท ไม่เกินเดือนเมษายน นี้ พร้อมปิดฟาร์มตามข้อกำหนดอีก 3 เดือน


คุณอาจสนใจ

Related News