ไลฟ์สไตล์

ข่าวติดเทรนด์ by โอ๊ค นิธินาฏ : 'ค่ายเยาวชนฅนอาสา' จิตอาสาช่วยเหลือดูแลสัตว์ป่า

โดย passamon_a

29 พ.ค. 2565

148 views

ข่าวติดเทรนด์ by โอ๊ค นิธินาฏ พาไปเที่ยวชมค่ายเยาวชนฅนอาสา ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์ ด้วยการไปเป็นจิตอาสาช่วยเหลือดูแลสัตว์ป่า เป็นการปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าได้อย่างดี


โครงการค่ายเยาวชนฅนอาสา จัดขึ้นโดยกลุ่มเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่อยากใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมให้มีประโยชน์ ด้วยการจัดตั้งโครงการขึ้นมา ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า จ.เพชรบุรี เพื่อเข้าไปเป็นจิตอาสาช่วยเหลือดูแลสัตว์ป่า


ซึ่งเหตุผลที่เด็ก ๆ เยาวชนอยากช่วยดูแลที่นี่ เพราะที่มูลนิธิมีสัตว์ป่าอยู่มากกว่า 800 ชีวิต เป็นสัตว์ป่าที่เคยถูกทารุณกรรม และถูกทอดทิ้ง ซึ่งทางมูลนิธิเข้าช่วยเหลือรับมาดูแล


ตลอดระยะเวลา 22 ปี ของการก่อตั้งมูลนิธิ จะมีเยาวชนจิตอาสาจากต่างประเทศจำนวนมาก เข้ามาช่วยเหลือดูแลสัตว์ป่าเหล่านี้ แต่ด้วยสถานการณ์โควิด จิตอาสาจากต่างประเทศเข้ามาไม่ได้ จิตอาสาจากในประเทศเองก็ลดลงไปมาก เมื่อสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลาย เด็ก ๆ เยาวชน จึงอยากเข้ามาเป็นจิตอาสาช่วยดูแลสัตว์


ซึ่งกิจกรรมที่เด็ก ๆ ช่วยกันทำเป็นประจำทุกวัน จะมีทั้งช่วยกันจัดเตรียมอาหารให้สัตว์ เก็บขยะ เก็บเศษอาหาร และทำความสะอาดสถานที่เลี้ยงสัตว์ ขัดบ่อน้ำสำหรับสัตว์


โครงการค่ายเยาวชนฅนอาสา ที่มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า จึงน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชน ในเรื่องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเรื่องของการปลูกจิตสำนึกให้รักและอนุรักษ์สัตว์ป่าได้เป็นอย่างดีทีเดียว


คุณอาจสนใจ