ต่างประเทศ

'กรุงนิวเดลี' ขึ้นแท่นอากาศแย่ที่สุดในโลก 2023 ส่วน 'เชียงใหม่' อันดับ 480 จาก 7,800 เมืองทั่วโลก

โดย nattachat_c

21 มี.ค. 2567

235 views

องค์การอนามัยโลก (WHO) เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพอากาศทั่วโลก ในปี 2023 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ปรากฎว่า 'กรุงนิวเดลี' เมืองหลวงของอินเดีย เป็นเมืองใหญ่ที่มีสภาพอากาศย่ำแย่ที่สุดในโลก


'กรุงนิวเดลี' มีค่าพีเอ็มเฉลี่ยทั้งปีที่ 92.7 ไมโครกรัม ซึ่งสูงกว่าค่าพีเอ็มเฉลี่ยที่อนามัยโลกแนะนำคือ ไม่เกิน 5 ไมโครกรัม นอกจากนั้น ยังมีเมืองในอินเดียอีกทั้งหมดถึง 83 เมือง ที่มีมีคุณภาพอากาศย่ำแย่เกินกว่าค่าพีเอ็มเฉลี่ยที่แนะนำ มากกว่า 10 เท่า ทีเดียว

-------------

ส่วนที่ประเทศไทย


จังหวัดเชียงใหม่

อยู่อันดับที่ 480 จากทั้งหมด 7,812 เมือง มีค่าเฉลี่ยพีเอ็มไอทั้งปี 2023 ที่ 33.4  แย่กว่าปีก่อนหน้า ปี 2022 มีค่าพีเอ็มไอที่ 18.4


กรุงเทพมหานคร

อยู่ที่อันดับ 1052 จากทั้งหมด 7,812 เมืองทั่วโลก โดยมีค่าพีเอ็มไอเฉลี่ยอยูที่ 21.7 แย่กว่าปี 2022 ซึ่งค่าพีเอ็มไอเฉลี่ยอยู่ที่ 18.0

-------------

ทั้งนี้ การศึกษานี้จะเน้นไปที่การศึกษาค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ซึ่งเป็นมลพิษที่เล็กที่สุด แต่ก็อันตรายที่สุดด้วย


โดยพบว่า มีเพียง 9% ของเมือง 7,800 แห่งทั่วโลก เท่านั้น ที่มีค่าพีเอ็มไอตรงตามมาตรฐานของอนามัยโลก ซึ่งระบุว่า ระดับ PM2.5 เฉลี่ยต่อปี ไม่ควรเกิน 5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ขณะเดียวกัน การจัดอันดับก็พบว่า อินเดีย ปากีสถาน และบังกลาเทศ เป็น 3 ประเทศที่คุณภาพอากาศแย่ที่สุดเฉลี่ยทั้งปี โดยประเทศเหล่านี้ มีค่าเฉลี่ย PM2.5 สูงถึง 15 เท่าของปริมาณที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ

-------------

คริสตี เชสเตอร์ ชโรเดอร์ ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ด้านคุณภาพอากาศของไอคิวแอร์ กล่าวว่า


สภาพภูมิอากาศ และสภาพภูมิศาสตร์ของเอเชียใต้ ทำให้ความเข้มข้นของ PM2.5 เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เพราะนอกจากมลพิษแล้ว ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ซ้ำเติมเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นแนวปฏิบัติในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และความหนาแน่นของประชากร

ทั้งนี้ ราว 20% ของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรในบังกลาเทศ มีสาเหตุมาจากมลพิษทางอากาศ และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล คิดเป็นสัดส่วนสูง 4-5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศทีเดียว

-------------

คุณอาจสนใจ

Related News