ต่างประเทศ

'อนามัยโลก' ประกาศคงโควิดยังเป็นภาวะฉุกเฉิน แต่มาถึงจุดเปลี่ยนผ่านแล้ว

โดย nattachat_c

31 ม.ค. 2566

123 views

องค์การอนามัยโลกเผย โควิดยังคงเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขโลก แต่การระบาดมาถึงจุดเปลี่ยนผ่านแล้ว ซึ่งโลกควรเตรียมมาตรการรองรับต่อไป  


โดยคณะกรรมการฉุกเฉินตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ ขององค์การอนามัยโลก ได้หารือ และมีมติเห็นชอบว่า ควรคงสถานะการระบาดของไวรัสมรณะชนิดนี้ เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขโลก (PHEIC) ต่อไปก่อน


และเรียกร้องให้อนามัยโลกเสนอทางเลือกกลไกทางเลือก เพื่อให้โลกและประเทศต่างๆ ให้ความสนใจกับโควิดต่อไป หลังจากสถานะ PHEIC ถูกยกเลิก


คณะกรรมการฉุกเฉิน ระบุว่า การทำให้ประชากรทั่วโลกมีภูมิคุ้มกันในระดับสูง ทั้งจากการติดเชื้อหรือการฉีดวัคซีน อาจจำกัดผลกระทบของเชื้อ 'ซาร์ส-โควี-2' ในแง่ของอัตราการทำเป็นโรค และทำให้เสียชีวิตได้ แต่แทบไม่มีข้อสงสัยว่า ไวรัสนี้จะยังคงเป็นเชื้อโรคถาวรในมนุษย์และสัตว์ในอนาคต ดังนั้น มาตรการสาธารณสุขในระยะยาวจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง


เทดรอส อัดฮานอม เกเบรเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่ของอนามัยโลก แนะนำให้ประเทศต่างๆ ฉีดวัคซีนให้ประชาชนต่อไป และรวมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข้ากับการดูแลสุขภาพอย่างเป็นประจำ ตลอดจนการพัฒนาการควบคุมดูแลโรค รักษาระบบสาธารณสุขให้แข็งแกร่งเพื่อเลี่ยงไม่ให้เกิดวงจรอุบาทว์ของการแตกตื่นเมื่อผู้ติดเชื้อเพิ่มสูง และการละเลยเมื่อผู้ติดเชื้อลดลง ต่อสู้กับการเผยแพร่ข่าวลวงต่อไป และปรับมาตรการเดินทางระหว่างประเทศตามระดับความเสี่ยง

คุณอาจสนใจ

Related News