ต่างประเทศ

รัฐบาลไทย มอบ 5 ล้าน ช่วย ‘ยูเครน’ ผ่านสภากาชาดโปแลนด์ จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

โดย chutikan_o

30 ม.ค. 2566

126 views

รัฐบาลไทย มอบ 5 ล้าน ช่วยยูเครนผ่านสภากาชาดโปแลนด์ จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า บรรเทาทุกข์ชาวยูเครน

วันที่ 30 ม.ค.2566 นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 25 ม.ค.2566 นายนัฐพงศ์ สุวรรณภักดี อุปทูต รักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ และ Ms. Katarzyna Mikołajczyk ผอ.ใหญ่สภากาชาดโปแลนด์ ร่วมลงนามในความตกลงการบริจาคเงินจำนวน 5 ล้านบาท ในนามรัฐบาลไทยผ่านสภากาชาดโปแลนด์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ยูเครน ณ สำนักงานใหญ่สภากาชาดโปแลนด์ กรุงวอร์ซอ โดยนางอุรษา มงคลนาวิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ (Ambassador-Designate) ได้เข้าร่วมในงานครั้งนี้ด้วย

สภากาชาดโปแลนด์จะนำเงินช่วยเหลือดังกล่าวไปจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (power generators) เพื่อส่งมอบให้สภากาชาดยูเครน นำไปติดตั้งให้ประชาชนกรุงเคียฟได้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ขณะนี้ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่เป็นที่ต้องการอย่างมากในยูเครน

รัฐบาลไทยให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่ยูเครนเป็นอย่างยิ่ง และได้มอบความช่วยเหลือผ่านสภากาชาดโปแลนด์ไปยังสภากาชาดยูเครนมา 2 ครั้งก่อนหน้านี้ ได้แก่

- ครั้งที่ 1 (เดือน เม.ย. 2565) - บริจาคสิ่งของ อาทิ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กเล็ก ผลิตภัณฑ์ด้านสุขอนามัย เวชภัณฑ์ และเครื่องปฐมพยาบาล ในวงเงิน 2 ล้านบาท

- ครั้งที่ 2 (เดือน มิ.ย.2565 ) - ร่วมกับเอกชนไทยในโปแลนด์บริจาคเงินจำนวนรวม 1.4 ล้านบาท เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อส่งต่อให้สภากาชาดยูเครนนำไปใช้ประโยชน์

คุณอาจสนใจ

Related News