พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2567

โดย panisa_p

27 มิ.ย. 2567

1.1K views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2567    

- กรมสมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรการศึกษา ของสาธารณรัฐฟินแลนด์ ประเทศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับคนตลอดชีวิต

- องคมนตรี เป็นประธานในการแสดงมหาดุริยางค์เยาวชนไทย ร้อยดวงใจเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

- องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่าย ด้านคุณธรรม จริยธรรม จังหวัดสกลนคร

- กรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปติดตามการดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดตรัง