เศรษฐกิจ

หนี้ครัวเรือนพุ่ง วัยทำงานหนี้เสียมากที่สุด

โดย attayuth_b

2 มี.ค. 2566

50 views

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒน์ เปิดเผยหนี้สินครัวเรือน ล่าสุดไตรมาส 3 ปี 2565 ปรับเพิ่มขึ้น 3.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่สัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อจีดีพีลดลงมาอยู่ที่ 86.8% จากฐานข้อมูลของเครดิตบูโร พบว่า ยอดหนี้คงค้างเอ็นพีแอล มีอยู่ทั้งสิ้น 1.09 ล้านล้านบาท เมื่อพิจารณาการขยายตัวของหนี้ครัวเรือน พบว่า หนี้บัตรเครดิต ลูกหนี้ที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี เป็นกลุ่มที่มีเอ็นพีแอลมากที่สุด


ขณะที่สินเชื่อบุคคล ในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีเอ็นพีแอลขยายตัวค่อนข้างสูง มีหนี้เสียต่อบัญชีถึง 77,000 บาท ส่วนสินเชื่อยานยนต์ หนี้ที่มีปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 30-49 ปี หรือ วัยทำงาน มีปัญหาการชำระ มูลค่าหนี้เสียมีสัดส่วนสูงถึง 59.2% เมื่อเทียบกับช่วงอายุอื่น ๆ นอกจากนี้ หนี้เสียที่เกิดจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ก็ยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้น


โดยในไตรมาส 3 ปี 65 มีมูลค่าอยู่ที่ 4 แสนล้านบาท จากไตรมาส 2 ที่อยู่ที่ 3.96 แสนล้านบาท โดยสถาบันการเงินต้องเข้ามาช่วยเหลือลูกหนี้ในการปรับโครงสร้างหนี้ หากพบว่ามีสัญญาณการผิดนัดชำระหนี้ และการมีมาตรการเฉพาะเจาะจงในการช่วยเหลือกลุ่มลูกหนี้จากผลกระทบของโควิด เช่น การกำหนดสัดส่วนการชำระหนี้ให้สอดคล้องกับรายได้ เป็นต้นรับชมทางยูทูปที่ : https://youtu.be/bCtbDqOvrG4

คุณอาจสนใจ

Related News