เศรษฐกิจ

ธกส.จับมือ GIT หนุนชาวนาเข้าถึงเทคนิคเพิ่มผลผลิต

โดย panwilai_c

6 พ.ค. 2565

27 views

ธกส. จับมือ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน สนับสนุนให้ชาวนารายย่อยเข้าถึงเทคนิคการทำนา เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน หรือ GIZ ลงนามในข้อตกลงสนับสนุนเงินทุนในการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต และการปลูกข้าว ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการปรับระดับพื้นที่นาด้วยระบบเลเซอร์ โดย GIZ จะสนับสนุนเงินทุน 300 ล้านบาทไทย ให้ ธ.ก.ส.เป็นผู้บริหาร โดยแบ่งเป็นสนับสนุน 2 รูปแบบ ได้แก่..เกษตรกรรับเงินอุดหนุน 50% พร้อมกับเงินทุนหมุนเวียนอีก 50% สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อไร่ หรือ สำหรับผู้ให้บริการทางการเกษตร เพื่อจัดซื้อชุดอุปกรณ์ปรับหน้าดินด้วยระบบเลเซอร์ หรือ LLL โดยให้เงินอุดหนุนถึง 50% ของราคาชุดอุปกรณ์ แต่ไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย ปลอดดอกเบี้ย 36 เดือน หรือ 3 ฤดูกาลเพาะปลูก และชำระเงินคืนแค่เพียงครึ่งหนึ่งของที่กู้ยืมโดยคาดว่าจะเพิ่มผลผลิตได้ไม่ต่ำกว่า 10% และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นำร่อง 6 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรีอ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และสุพรรณบุรี ครอบคลุม 100,000 ครัวเรือนชมผ่านยูทูบ : https://youtu.be/DsHIgi_wIfU

คุณอาจสนใจ