เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว! ศุลกากร เก็บภาษีแบรนด์เนมได้ 2.22 พันล้าน เพิ่มขึ้น 46.6%

โดย thichaphat_d

8 ส.ค. 2565

66 views

กรมศุลกากร เปิดเผยว่า ช่วงดือนต.ค. 2564 - พ.ค. 2565 ประเทศไทย มีมูลค่าสินค้านำเข้า 6.54 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิม 32% โดยสินค้าที่มีการเก็บอากร มีดังนี้

  • รถยนต์ 8.581 พันล้านบาท ลดลง 16% 
  • ส่วนประกอบยานยนต์ 4.73 พันล้านบาท เพิ่ม 6.9% 
  • ยารักษาโรค 3.05 พัน ล้านบาท เพิ่ม 12.9%
  • กระเป๋าและของฟุ่มเฟือย 2.22 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.6%
  • เครื่องสำอาง 1.68 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.1%


นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ที่ยอดจัดเก็บอากรของรถยนต์ลดลง เพราะว่า อุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ทั่วโลก เจอกับปัญหาขาดแคลนชิป ทำให้ผลิตรถได้น้อยลง


ส่วนสินค้าที่มียอดการจัดเก็บอากรขาเข้าที่ปรับเพิ่มขึ้นสูงสุด เป็นกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น กระเป๋า สินค้าแบรนด์เนม คาดว่า เป็นผลจากเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวทำให้คนไทยนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมเข้ามาใช้เพิ่มขึ้น ประกอบกับ มีการเปิดประเทศให้ชาวต่างชาติเข้ามา ทำให้ผู้ประกอบการ ร้านค้ามีการสั่งสินค้าเข้ามาจำหน่ายเพิ่ม


นอกจากนี้ กรมศุลกากร ยังมีการติดตั้งเครื่องเอ็กซเรย์คร่อมสายพานที่สนามบินทำให้ตรวจสแกนสิ่งของ ป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีได้แม่นยำ


การเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้น ไม่ได้มาจากความเข้มงวดรีดภาษีจากประชาชน หรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา โดยหากเป็นของใช้ส่วนตัว ที่เจ้าของนำเข้ามาสำหรับใช้เอง ก็ไม่ได้มีการเรียกเก็บภาษีแต่อย่างใด ยกเว้นหากนำเข้ามาหลายชิ้น ซ้ำๆ กัน และมีแนวโน้มจะเข้ามาจำหน่ายต่อก็จะมีการตรวจสอบ


รับชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/mkqMWk8S6L0

คุณอาจสนใจ

Related News