เศรษฐกิจ

รองปลัด DES แจงกำลังร่าง กม.ลูก PDPA ยกเว้นบางหมวด ช่วยคลายกังวล-ลดภาระ SMEs

โดย thichaphat_d

7 มิ.ย. 2565

23 views

นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กล่าวว่า พ.ร.บ.คุ้มครองช้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)  ที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 65


ตอนนี้ได้ ร่างประกาศชุดแรก ที่ปิดรับฟังความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว และจะทยอยใช้เป็นกฎหมายลูก ได้แก่  ได้แก่

1.(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง การยกเว้นการบันทึกรายการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็ก พ.ศ. ....  

2.(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....

3.(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....


โดย มีเจตจำนงชัดเจนในการให้ความคุ้มครองสิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ขณะเดียวกัน เป็นเครื่องมือสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล


ดังนั้น ในส่วนของกฎหมายลูกของ พ.ร.บ.คุ้มครองช้อมูลส่วนบุคคล  ที่จะทยอยประกาศออกมาชุดแรก จึงจะครอบคลุม (ร่าง) ประกาศเรื่องการยกเว้นในบางหมวดสำหรับกิจการขนาดเล็ก เพื่อบรรเทาข้อกังวลเรื่องภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบ....  ที่คาดว่าจะมีผลในสัปดาห์นี้


ในร่างประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง การยกเว้นการบันทึกรายการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็ก ซึ่งคาดว่าจะช่วยคลายข้อกังวลและลดภาระให้กับภาคธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็กและเอสเอ็มอี

คุณอาจสนใจ

Related News