เศรษฐกิจ

"กกร." ยื่นหนังสือถึง "นายกฯ" ขอผ่อนจ่ายภาษีที่ดิน 1 ปี ช่วยเอกชน-ประชาชน

โดย paranee_s

1 มิ.ย. 2565

189 views

นายอธิป พีชานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร.ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ได้ทำหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้บรรเทาความเดือดร้อนจากการเก็บภาษีที่ดินฯ ที่เก็บในอัตรา 100% ให้กับภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป


โดยในระยะเร่งด่วน หลายพื้นที่ที่ได้จัดเก็บไปแล้วตั้งแต่เดือนเม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งมีการค้างจ่ายจำนวนมาก จึงขอให้ผู้ที่ค้างชำระผ่อนได้ 1 ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย หรือ เบี้ยปรับ ส่วนระยะถัดไป ขอให้ทบทวนลดอัตราภาษีเป็นแบบขั้นบันได เช่น ในปี 2566 ลด 75%,  ปี 2567 ลด 50% และปี 2568 ลด 25% เป็นต้น และในระยะยาว ให้กฎหมายภาษีที่ดินฯ ให้มีความเหมาะสม โดยเฉพาะอัตราจัดเก็บ เนื่องจากมีการกำหนดไว้หลายอัตรา และมีข้อยกเว้นมาก ขอให้รัฐกำหนดเป็นอัตราเดียว มาคำนวณร่วมกับราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์ ซึ่งที่ดินในแต่ละพื้นที่ราคาประเมินจะไม่เท่ากันอยู่แล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะสะดวก และง่ายในการประเมินด้วย


คุณอาจสนใจ

Related News