อาชญากรรม

'ส.ต.ท.หญิง' ความสามารถล้น มีรายชื่ออยู่ในกรรมาธิการระดับบิ๊ก ทั้ง ‘วุฒิสภา - สนช.’

โดย petchpawee_k

3 ก.ย. 2565

17 views

หลังจากที่เมื่อวานนี้ประธานวุฒิสภา คุณพรเพชร วิชิตชลชัย สั่งการให้คณะกรรมการจริยธรรม ตรวจสอบกรณีของ ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บังแย้ม หรือ เจ๊นุช ที่ไปมีตำแหน่งในคณะกรรมาธิการชุดต่างๆ ของวุฒิสภา และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในช่วง คสช. ว่าอยู่ในคณะใดบ้าง มีหน้าที่อย่างไร และใครเป็นผู้เสนอชื่อนั้น

ทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าในส่วนของวุฒิสภา ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ มีตำแหน่งอยู่ในกรรมาธิการ 2 คณะ คือ

- ตำแหน่ง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา แต่งตั้งเมื่อ 24 ก.ย. 2562 (มีพลเรือเอกศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน )

- ตำแหน่ง นักวิชาการประจำกรรมาธิการ การกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา แต่งตั้งเมื่อ 3 ต.ค.2562 ( มีพลตำรวจเอกชัชวาลย์ สุขสมจิตเป็นประธาน : ตำแหน่งนี้ได้รับเงินเดือน พลตำรวจเอกชัชวาลย์ ได้เปิดเผยว่า เจ๊นุชเป็นแค่เดียว 2562-2563


ขณะที่ในส่วนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เบื้องต้นพบว่า ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ มีตำแหน่งอยู่ในกรรมาธิการ 2 คณะ เช่นกันคือ

- ตำแหน่ง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ในคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ แต่งตั้งเมื่อ 25 ม.ค. 2561 (โดยมีพลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน

- ตำแหน่ง เลขานุการประจำกรรมาธิการ การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (โดยมี พลตำรวจเอกพิชิต ควรเดชะคุปต์ เป็นประธาน ไม่แน่ชัดแต่งตั้งเมื่อไหร่ เพราะเป็นข้อมูลจากรายงายสรุปผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ปี 2557-2562


สำหรับค่าตอบแทน กรณีเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ไม่มีค่าตอบแทน แต่ตำแหน่งที่มีค่าตอบแทนเป็นรายเดือน คือ ตำแหน่งนักวิชาการประจำกรรมาธิการ ได้เดือนละ 6000 บาท (กรณีเป็นข้าราชการ)

ส่วนตำแหน่งเลขานุการประจำกรรมาธิการ ได้ เดือนละ 4500 บา (กรณีเป็นข้าราชการ)

โดยทั้ง 2 ตำแหน่ง ยังมีสิทธิ ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ด้วย ได้แก่

- ตำแหน่งนักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการ สามารถขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้ถึงชั้น ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

- ตำแหน่งเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ สามารถขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้ถึงชั้น จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ (2 ก.ย.) เวลา 11.30 น. ที่รัฐสภา ระหว่างการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม วุฒิสภา นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ แต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตผูกผ้าขาวม้า เดินทางเข้ารัฐสภาเพื่อยื่นหลักฐานเพิ่มเติมกรณี ส.ว. รายหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฝาก ส.ต.ท.หญิง เข้ารับราชการ ตามที่ พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการจริยธรรม วุฒิสภา ได้เคยร้องขอ

นายวัชระ ระบุว่า ภายหลังที่คณะกรรมการจริยธรรมฯ ได้ขอให้เปิดเผยชื่อ ส.ว.คนดังกล่าว ตนจึงมาแจ้งให้ชัดเจนว่า บุคคลนั้นคือ นายธานี อ่อนละเอียด ขอให้ตรวจสอบว่ามีความเกี่ยวพันกับ ส.ต.ท.หญิง ท่านนั้นหรือไม่ และหากคณะกรรมการฯ ไม่ทราบว่า นายธานี ทำผิดประมวลจริยธรรมข้อใด ตนยินดีมาให้ถ้อยคำเพิ่มเติมด้วยตนเอง

ทั้งนี้ นายวัชระ ได้แนบหลักฐานภาพถ่ายจากวัดบางลี่เจริญธรรม จ.ราชบุรี ที่ นายธานี และ ส.ต.ท.หญิง ไปทำบุญร่วมกัน ซึ่งปรากฏชื่อบนป้าย เป็นจำนวนเงินบริจาคมากถึง 1.2 แสนบาท ซึ่งทำให้ตนสงสัยว่า ส.ต.ท.หญิง มีเงินบริจาคได้ถึงจำนวนนั้นหรือไม่ ซึ่งตนได้ถ่ายภาพหลักฐานมาด้วยตนเอง


https://youtu.be/CtpjJCdhX50

คุณอาจสนใจ

Related News