อาชญากรรม

'เต้' ประกาศถอด 'อัจฉริยะ-กฤษณะ' พ้นที่ปรึกษา กม.หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์

โดย thichaphat_d

16 มิ.ย. 2565

63 views

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือ ส.ส.เต้ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ โพสต์ภาพเอกสารผ่านเฟซบุ๊ก แจ้งยกเลิกแต่งตั้ง นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ และนายกฤษณะ ศรีบุญพิมพ์สวย ออกจากที่ปรึกษากฎหมายหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ โดยระบุว่า


เรื่อง ยกเลิกแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์

เนื่องด้วย เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ พรรคไทยศรีวิไลข์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ที่ ๐๑/๒๕๖๕ เพื่อคำเนินงานเกี่ยวกับการแสวงหาข้อมูล หลักฐาน ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับคดีการเสียชีวิต ของนางสาวภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์(แตงโม) ให้เกิดความกระจ่าง รวดเร็ว ตอบสังคมได้ตามความเป็นจริง เพราะเป็นคดีที่พี่น้องประชาชนไทยกว่า 66 ล้านคน และนานาชาติ ต้องการค้นหาความจริงว่า การเสียชีวิตนั้นเกิดจากสาเหตุใด เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมทุกภาคส่วนฯ

บัดนี้ พรรดไทยศรีวิไลย์ทราบว่า บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งไปนั้น มิได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายของหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับของพรรคไทยศรีวิไลย์ พ.ศ.๒๕๖. ข้อ ๓๑(๑๒) จึงขอ ยกเลิกแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลซ์ ตามรายชื่อต่อไปนี้

๑) นาย อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์

๒) นาย กฤษณะ ศรีบุญพิมพ์สวย

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่ง ณ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์

หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์
คุณอาจสนใจ

Related News