อาชญากรรม

ผบ.ตร.-สมาคมแม่บ้านตำรวจ มอบเงินช่วยเหลือ ครอบครัวข้าราชการตำรวจที่มีบุตรเป็นเด็กพิเศษ ตามโครงการ “ครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน”

โดย attayuth_b

10 ส.ค. 2566

23 views

วันนี้ (10 ส.ค.66) เวลา 10.30 น. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานมอบความช่วยเหลือ ครอบครัวข้าราชการตำรวจที่มีบุตรเป็นเด็กพิเศษ ตามโครงการ “ครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน” เพื่อสร้างอาชีพเพื่อเด็กพิเศษอย่างยั่งยืน ของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ประจำปี 2566 ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีคุณสุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร รอง ผบ.ตร. และคณะผู้บังคับบัญชาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสมาคมแม่บ้านตำรวจ  ร่วมพิธี

การดำเนินโครงการ “ครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน” เพื่อสร้างอาชีพเพื่อเด็กพิเศษอย่างยั่งยืน ของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ประจำปี 2566 เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการตำรวจของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ตามนโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ให้ความสำคัญด้านสวัสดิการกำลังพล ซึ่งสมาคมแม่บ้านตำรวจได้ดำเนินโครงการนี้ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 แล้ว  มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวตำรวจที่มีบุตรเป็นเด็กพิเศษ โดยส่งเสริมให้เด็กพิเศษได้ประกอบอาชีพที่มีรายได้ประจำ ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้ โดยในการดำเนินโครงการ ได้มอบหมาย คุณลภัทธิตา จินตกานนท์ กรรมการบริหารสมาคม เป็นที่ปรึกษาโครงการ และได้รับความร่วมมือจากประธานชมรมแม่บ้านตำรวจแต่ละกองบัญชาการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีกองบัญชาการที่มีครอบครัวตำรวจเข้าร่วมโครงการ 18 กองบัญชาการ จำนวน 491 ครอบครัว รวมเงินทุนสนับสนุน เป็นจำนวนเงิน 5,888,700 บาท  

สำหรับแนวทางการช่วยเหลือ ได้แบ่งออกเป็น 2 แนวทาง คือ 1.สนับสนุนการหาอาชีพที่เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพ และความสามารถของเด็ก โดยให้เด็กพิเศษที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีความพร้อม สามารถเข้าทำงานกับบริษัทเอกชน ส่วนราชการในพื้นที่ รวมถึงการช่วยเหลือต่างๆ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน  จำนวน 10 ราย  และ 2.สนับสนุนเงินทุน และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการชีวิตประจำวัน เช่น รถเข็นไฟฟ้าแบบปรับเอน ที่นอน กางเกงผ้าอ้อม เครื่องปั่นอาหาร นมผงและของจำเป็นอื่นๆ จำนวน 481 ราย ซึ่งสมาคมแม่บ้านตำรวจได้รับการสนับสนุนจากบริษัท บลูบ๊อกซ์ อิเล็คทริค จำกัด บริษัท ปริ๊นเซสบรา จำกัด บริษัท เกรียงไกรวัฒนา อินเตอร์เทรด จำกัด ,บริษัท อริยะ อีควิปเม้นท์ จำกัด บริษัท อิมแพ็ค คลีนนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัดบริษัท สุภาภรณ์ พลาสติก จำกัด ,บริษัท อาหารสยาม(2513)จำกัด วัดบางพลีใหญ่กลาง และสถานีตำรวจภูธรทับปุด จังหวัดพังงา ที่เห็นความสำคัญของโครงการ  และมอบโอกาส ที่มีคุณค่า ให้เด็กๆ ได้มีงานทำ  มีเงินเดือนประจำ มีความสุข และมีความภาคภูมิใจในตัวเอง

ทั้งนี้ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ กล่าวว่า โครงการ “ครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน” เพื่อสร้างอาชีพเพื่อเด็กพิเศษอย่างยั่งยืน ของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้ริเริ่มโดยคุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ อดีตนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ในปีที่ผ่านมา ซึ่งได้เล็งเห็นปัญหาของครอบครัวข้าราชการตำรวจที่มีบุตรเป็นเด็กพิเศษ และเริ่มวางแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งตนในฐานะนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ จึงได้ต่อยอดโครงการนี้ โดยขยายความช่วยเหลือให้ครอบคลุมมากขึ้น และจะพยายามผลักดันให้เป็นโครงการที่ยั่งยืนของสมาคมแม่บ้านตำรวจต่อไป

ด้าน ผบ.ตร. กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติยินดีสนับสนุนโครงการดังกล่าวของสมาคมแม่บ้านตำรวจ และได้มอบให้ตำรวจภูธรแต่ละจังหวัดสำรวจและเยี่ยมเยียน เพื่อรับรู้ปัญหา และหาแนวทางช่วยเหลือ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีขวัญและกำลังใจการทำงานมากขึ้น  
คุณอาจสนใจ

Related News