ข่าวประชาสัมพันธ์ช่อง 3

สสว. เปิดตัว 'SME ปัง ตังได้คืน' สนับสนุน SMEs ไทย ก้าวไกลอย่างมั่นคง วันนี้ - 31 ก.ค. 65

โดย nattachat_c

28 มิ.ย. 2565

7 views

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดโครงการ 'SME ปัง ตังได้คืน' ช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้พลิกฟื้นและพัฒนาธุรกิจให้ก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคง 


เอสเอ็มอีสามารถขอรับบริการและการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ BDS (https://bds.sme.go.th/) โดยขั้นตอนการรับบริการมีเพียง 3 ขั้นตอน คือ 

  • ยืนยันตัวตน ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ
  • ทำสัญญาข้อตกลงกับ สสว.แล้วเริ่มการพัฒนากับหน่วยธุรกิจที่ได้เลือกไว้
  • เมื่อเสร็จสิ้นจึงนำใบเสร็จมาเบิกค่าใช้จ่ายที่ สสว.


โดยหมวดค่าใช้จ่ายที่สนับสนุน อาทิ  

1.หมวดพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสินค้าและบริการ อาทิ ค่าใช้จ่ายในการขอมาตรฐานใบอนุญาต การตรวจวิเคราะห์ประเมินต่างๆ สอบเทียบเครื่องมือทุกประเภท รวมถึงการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ  

2.การพัฒนาช่องทางจำหน่ายและการตลาด เช่น การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่มีชื่อเสียงหรือได้รับความนิยม การเจรจาการค้าหรือจับคู่ธุรกิจ การเข้าร่วมกิจกรรมหรือส่งเสริมช่องทางการค้าด้วยระบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ไม่รวมการฝึกอบรม

3. การพัฒนาตลาดต่างประเทศ เช่น การส่งเสริมในการจัดทำแผน หรือกลยุทธ์ในการขยายสินค้าหรือบริการ รวมถึงการสร้างการรับรู้แบรนด์การส่งเสริมให้มีคู่ค้าในต่างประเทศ หรือผลักดันเข้าสู่การเป็นเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศ


ยังมีฝั่งผู้ให้บริการทางธุรกิจ ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ ที่มีความเชี่ยวชาญ กว่า 80 หน่วยงาน ที่ขึ้นบริการบนระบบแล้วกว่า 100 บริการ จะมาช่วยเหลือให้คำแนะนำผู้ประกอบการ อาทิ สถาบันอาหาร สถาบันสิ่งทอ สถาบันยานยนต์ อย. สมอ. เป็นต้น


โดยบริการที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆ ได้แก่ บริการการจัดทำฉลากโภชนาการ บริการเตรียมความพร้อมเพื่อรับรองเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพ บริการขออนุญาต อย. และบริการให้คำปรึกษาการจัดทำระบบมาตรฐานฮาลาล เป็นต้น


โดยหลังจากนี้ สสว. จะสร้างให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานผู้ให้บริการทางธุรกิจที่มีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างโอกาสและสร้างการเติบโตให้ผู้ประกอบการ SME ของไทย


สามารถยื่นขอรับการพัฒนาได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 และพัฒนาจนเสร็จสิ้นภายใน 30 กันยายน 2565 สนใจดูรายละเอียดได้ที่ https://bds.sme.go.th/ โทร. 1301, 0 22983190, 0 2298 3050 หรือติดต่อที่ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (ศูนย์ OSS ประจำจังหวัดทุกจังหวัด)


คุณอาจสนใจ