ข่าวประชาสัมพันธ์ช่อง 3

ช่อง 3 - กองทัพเรือ ร่วมดำเนินโครงการอบรมเทคนิคการให้สัมภาษณ์

โดย thichaphat_d

16 พ.ย. 2566

49 views

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จับมือกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการให้สัมภาษณ์สำหรับผู้บริหารของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันจันทร์ที่ 13 – วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566  ณ ราชนาวิกสภา เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และเพิ่มพูนทักษะด้านการพูดในที่สาธารณะ ตลอดจนเทคนิคการให้สัมภาษณ์ในรูปแบบต่างๆ สำหรับผู้บริหาร ภายใต้หลักสูตรการอบรมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของสถานี


พลเรือโท พาสุกรี วิลัยรักษ์ เจ้ากรมกิจการทหารเรือ ร่วมด้วย คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย ,คุณปริศนา กล่ำพินิจ ผู้บริหารจากไทยทีวีสี ช่อง 3 และคุณนิธินาฏ ราชนิยม วิทยากรพิเศษ ผู้บริหารหลักสูตรการฝึกอบรม ร่วมเปิดโครงการอบรมหลักสูตร เทคนิคการให้สัมภาษณ์ สำหรับผู้บริหารของกองทัพเรือ ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา มุ่งประเด็นสำคัญนำเสนอผ่านหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครอบคลุมข้อมูล และเนื้อหาครบถ้วน ทั้งในส่วนของกระบวนการทำงานของสื่อมวลชน เข้าใจธรรมชาติของสื่อมวลชน ความสำคัญและรูปแบบของการให้สัมภาษณ์ รวมทั้งบุคลิกภาพในที่สาธารณะพร้อมการอบรมในภาคปฏิบัติ ด้วยรูปแบบการสัมภาษณ์แบบภาคสนามจากคุณสถาพร อนุกูล ผู้สื่อข่าวสายความมั่นคงของสถานีฯ จัดคำถามทดสอบความสามารถภายใต้สถานการณ์บังคับ โดยไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้า และการสัมภาษณ์ภายในห้องส่งจำลองเสมือนบรรยากาศรายการจริง โดยคุณปิยณี เทียมอัมพร ผู้ประกาศข่าวที่มาร่วมสัมภาษณ์นายทหาร เจาะประเด็นการทำงานและสายงานที่รับผิดชอบ

นอกจากนี้วิทยากรพิเศษร่วมกับผู้ประกาศข่าว ยังได้ร่วมวิจารณ์ผลงานการสัมภาษณ์ทั้ง 2 รูปแบบ  พร้อมได้ให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะในการสัมภาษณ์ให้สัมฤทธิ์ผลต่อไป


คุณอาจสนใจ

Related News