ผอ.สุวรรณภูมิ ยันนำหน้ากากอนามัย ติดตัวไป ตปท.กี่ชิ้นก็ได้

สังคม

ผอ.สุวรรณภูมิ ยันนำหน้ากากอนามัย ติดตัวไป ตปท.กี่ชิ้นก็ได้

โดย passamon_a

5 ก.พ. 2565

49 views

กรณีเพจเฟซบุ๊ก Suvarnabhumi Airport เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพกพาหน้ากากอนามัย ออกนอกราชอาณาจักร โดยระบุว่า ห้ามมิให้บุคคลใดส่งหน้ากากอนามัยออกไปนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับหนังสืออนุญาตจากเลขาธิการ แต่มิให้ใช้บังคับแก่กรณีนำติดตัวไปใช้นอกราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวไม่เกิน 30 ชิ้นต่อครั้ง หรือในกรณีมีใบรับรองแพทย์แสดงเหตุผลความจำเป็น ให้นำติดตัวได้ไม่เกิน 50 ชิ้นต่อครั้ง หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 นั้น


นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชี้แจงว่า จะไม่มีการบังคับใช้กฎดังกล่าว สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน และเป็นประกาศที่อยู่ในช่วงหน้ากากอนามัยขาดแคลน แต่เอกสารเพิ่งมาถึงเมื่อ ม.ค. จึงมีการโพสต์ไป โดยได้สั่งให้ลบออกจากแฟนเพจแล้ว เพราะการพกพาหน้ากากอนามัยไม่สามารถกำหนดจำนวนชิ้นได้ เนื่องจากผู้โดยสารแต่ละคนมีความจำเป็นแตกต่างกัน ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยไม่ขาดแคลนหน้ากากอนามัยแล้ว


ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก Suvarnabhumi Airport ได้ประกาศขออภัย ระบุว่า ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ฝกศ.ทสภ.) ในฐานะแอดมิน Page Facebook : Suvarnabhumi Airport ขออภัยเป็นอย่างสูงที่ได้สร้างความสับสนและความเข้าใจผิดจากการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ห้ามนำหน้ากากอนามัยออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมาย


ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ขอชี้แจงว่า การเผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ์เป็นการให้ความร่วมมือตามที่ กรมการค้าภายใน มีหนังสือขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์มาตรการการควบคุมสินค้าดังกล่าว เท่านั้น


ทั้งนี้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจยึดสิ่งของต้องห้าม ตามที่ระบุในระเบียบของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และตามมาตรฐานที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICA0) กำหนดเท่านั้น ซึ่งหน้ากากอนามัยไม่ได้อยู่ในข้อกำหนดดังกล่าว ผู้โดยสารสามารถนำหน้ากากอนามัยเดินทางไปกับอากาศยานได้ตามปกติ


หากผู้โดยสารต้องการสอบถามข้อมูล เรื่องการนำหน้ากากอนามัยออกนอกราชอาณาจักร ติดต่อได้ที่ กองกฎหมาย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 5411


รับชมทางยูทูบที่ :https://youtu.be/QW-Ex1Yhjqw

คุณอาจสนใจ

Related News