ต้นแบบเมือง 5G บ้านฉางสมาร์ทซิตี้ ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยี

สังคม

ต้นแบบเมือง 5G บ้านฉางสมาร์ทซิตี้ ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยี

โดย pattraporn_a

27 ม.ค. 2565

127 views

ต้นแบบความสำเร็จของการนำเทคโนโลยีเครือข่าย 5จี เข้ามายกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะในเทศบาลตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อสร้างต้นแบบเมืองปลอดภัย ซึ่งในอนาคตจะขยายขอบเขตไปสู่ระดับอำเภอ สู่การเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ผ่านบ้านฉางสมาร์ทซิตี้ภายในปีนี้


พื้นที่บริเวณหาดพยูน ในทุกวันนี้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยว ในตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง จนเกิดเป็นแหล่งค้าขายแห่งใหม่ให้กับพ่อค้าแม่ค้า


ภายหลังจากที่เทศบาลตำบลบ้านฉางได้นำเสาสมาร์ทโพลเข้ามาติดตั้งในพื้นที่ ซึ่งเสาต้นนี้เป็นเสาไฟฟ้าอัจฉริยะมีบริการไวไฟให้กับประชาชนในรัศมี 200 เมตร ดึงดูดให้ผู้คนเข้ามายังสถานที่แห่งนี้มากขึ้น และที่สำคัญเสานี้ยังมีระบบการทำงานของกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน คอยส่งข้อมูล โดยใช้พลังงานสะอาดควบคู่ไปกับพลังงานไฟฟ้า


ทันทีที่ข้อมูลต่างๆ ถูกส่งเข้ามา ก็จะถูกจัดเก็บและวิเคราะห์ผ่านระบบเอไออัจฉริยะ มีข้อมูลทั้งสภาพอากาศ ภาพบันทึกจากกล้องวงจรปิด การจราจร และเหตุฉุกเฉินซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถใส่รายละเอียดเพื่อค้นหาข้อมูลได้ ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ ขณะเดียวกันประชาชนก็สามารถติดตามข้อมูลต่างๆ ได้ผ่านแอปพลิเคชั่น บ้านฉางสมาร์ทซิตี้


นายปรมินทร์ แสงศักดิ์สิทธารถ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านฉาง เล่าว่า ระบบ 5G ที่เข้ามา ช่วยสนับสนุนการทำงานของเทศบาลและตอบโจทย์การใช้งานของภาคประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งได้ผลตอบลัพท์เป็นอย่างดีจากการนำร่องในระยะแรกตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา


ขณะเดียวกันเทคโนโลยีนี้ก็ช่วยทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามคดีได้สะดวกยิ่งขึ้นผ่านความร่วมมือกับเทศบาลที่ใช้ระบบเอไอประมวลผลเข้ามา


การพัฒนาบ้านฉางสมาร์ทซิตี้เป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลท้องถิ่น กับ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ และภาคเอกชน ด้วยงบประมาณ 400 ล้านบาท สู่การนำเทคโนโลยี 5G มาพัฒนาเมือง โดยที่นี่เป็นพื้นที่เขตพัฒนาอุตสาหกรรม ที่เป็นการเชื่อมต่อศูนย์กลางระบบคมนาคมทั้งทางอากาศและน้ำ


ซึ่ง ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระบุว่า เทคโนโลยี 5G จะทำให้เกิดการลงทุนในพื้นที่อีอีซีมากขึ้น โดยอาศัยข้อมูลจากบิ๊กดาต้าที่รวบรวมไว้มาใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนาเมือง สู่การเกิดสตาร์ทอัพและนวัตกรรมต่างๆ ตามมาในอนาคตปัจจุบันเทศบาลตำบลบ้านฉางได้นำร่องเสาอัจฉริยะไปแล้ว 5 ต้น กระจายไปในพื้นที่ต่างๆ และกำลังจะขยายเพิ่มให้ได้ 160 เสา ภายในปีนี้ จากนั้นก็จะขยายความร่วมมือไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลท้องถิ่นจนครอบคลุมพื้นที่อำเภอบ้านฉาง สู่การเป็นต้นแบบของเมืองอัจฉริยะบ้านฉางสมาร์ทซิตี้ ในอนาคต 

คุณอาจสนใจ

Related News