พระราชสำนัก

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ ทรงเปิดงาน "เทียนส่องใจ" เนื่องในวันเอดส์โลก 2564

01 ธ.ค. 2564

40 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ทรงเปิดงาน "เทียนส่องใจ" เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 29 ประจำปี 2564


วันนี้ เวลา 14.25 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ไปยังห้องประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงเปิดงาน "เทียนส่องใจ" เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 29 ประจำปี 2564 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี โดยสภากาชาดไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านเอดส์ ภายใต้แนวคิด "ยุติความเหลื่อมล้ำ ยุติเอดส์ ยุติการแพร่ระบาด" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ติดเชื้อเอชไอวี ครอบครัว ตลอดจนผู้ที่ทำงานด้านเอดส์ รวมทั้งกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนัก และให้ความสำคัญในการร่วมมือป้องกัน และแก้ไขปัญหา


ในการนี้ ทรงจุดเทียนส่องใจ แล้วพระราชทานรางวัล แก่บุคคลดีเด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข บุคคลดีเด่นด้านสังคม สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น สถานประกอบการดีเด่น สถาบันการศึกษาดีเด่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ครอบครัวดีเด่น และกลุ่ม ชมรม ผู้ติดเชื้อดีเด่น พร้อมกับทรงร่วมขับร้องเพลง "อย่ายอมแพ้" และ "คำสัญญา"


จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการ เรื่องการทรงงานด้านเอดส์ ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ซึ่งได้ทรงงานผ่านสภากาชาดไทยมายาวนานกว่า 30 ปี ทรงดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อ ตลอดจนความก้าวหน้าในการดูแลรักษา และการป้องกันการติดเชื้อ ที่ผ่านมาสภากาชาดไทยได้ดำเนินงานด้านเอดส์ ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งชาติ ว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ ให้ได้ภายในปี 2573 มีเป้าหมายหลักเป็นพันธะสัญญาร่วมกับนานาประเทศ คือต้องลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ด้วยการเพิ่มการเข้าถึงการรักษา ลดความเหลื่อมล้ำ และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ติดเชื้อ เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียม ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการยุติปัญหาเอดส์ คือ การลดการรังเกียจและไม่เลือกปฏิบัติ อันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวี และเพศภาวะ ซึ่งในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้ติดเชื้อฯ ยังคงได้รับการรักษาอย่างสม่ำเสมอ โดยการจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


จากนั้น เวลา 16.15 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประทานพระวโรกาสให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประธานกรรมการแบรนด์ Sirivannavari Bangkok พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ไอริส 2005 จำกัด เฝ้า ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายคอลเลคชั่นพิเศษ Sirivannavari Pride Collection ที่ทรงออกแบบด้วยพระองค์เอง สมทบกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อช่วยลดการติดเอดส์ สภากาชาดไทย (Princess Soamsawali Krom Muen Suddhanarinatha HIV Drug Fund) หรือโครงการ "เพร็พ พระองค์โสมฯ" ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย การนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออกด้วย

ข่าวยอดนิยม