การเมือง

“โฆษกภท.” เผย พ.ร.บ.เรียนออนไลน์ บรรจุเข้าสภาฯ สัปดาห์นี้ ชี้ สร้างความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

29 พ.ย. 2564

8 view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

นายภราดร ปริศนานันทกุล โฆษกพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... ของพรรคภูมิใจไทย ได้รับการบรรจุในวาระการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ในสัปดาห์นี้ ทั้งนี้เป็นเพราะพรรคภูมิใจไทย ให้ความสนใจรูปแบบการเรียนการสอนในอนาคต บนความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ที่จะสร้างความเท่าเทียม ทางการศึกษา ให้ทั้งคนจนคนรวย คนเมืองคนชนบท โรงเรียนใหญ่กับโรงเรียนเล็ก โดยใช้เทคโนโลยี มาสร้างความเท่าเทียม ให้เกิดขึ้น


“กรณีที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยิ่งแสดงให้เห็นว่า หลักคิดของพรรคภูมิใจไทย เป็นทิศทางที่ถูกต้อง ทุกคนสนใจการเรียนออนไลน์ แต่หลักคิดของพรรคภูมิใจไทย แตกต่างจากสิ่งที่ปฏิบัติกันอยู่ ที่เป็นเสมือนการย้ายห้องเรียนมาไว้ที่บ้านเพียงเท่านั้น ยังไม่ได้แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำใดๆ แต่หลักสูตรวิธีสอนที่มีคุณภาพสูงยังไม่เกิดขึ้น พรรคภูมิใจไทย เราคิดมากกว่านั้นยังควรเปิดโอกาสให้ใครก็ตาม แม้ไม่ได้อยู่ในวัยเรียน ประสงค์อยากเรียนเพิ่มเติม ต่อยอด สามารถเรียนรู้ได้ เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่รัฐต้องสร้างขึ้น"โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าว


นายภราดร กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยจึงเสนอบนหลักคิดที่ว่าต้องจัดหา หลักสูตรที่ผู้เรียนต้องการ เช่น อยากเรียนหลักสูตรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา หรือหลักสูตรจากประเทศสิงคโปร ที่ว่าดีที่สุดในอาเซียน หรือหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยออซฟอร์ด ผู้เรียนสามารถที่จะเข้าไปเลือกเรียนได้ ด้วยการลงทะเบียนผ่านบัตรประชาชน โดยรัฐจะสนับสนุนค่าหลักสูตรให้อยู่ในระบบออนไลน์ เพื่อสร้างความเท่าเทียม ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา


"หากร่างพระราชบัญญัติ ฉบับนี้ เข้าสู่วาระพิจารณา พรรคภูมิใจไทย จะอภิปรายชี้แจงให้ที่ประชุมสภา ฯ และประชาชน ได้เข้าใจและสนับสนุนแนวคิดในการดำเนินการให้การเรียนออนไลน์ ไม่ใช่เพียงแค่ การย้ายห้องเรียนมาไว้ที่บ้านเท่านั้น หลักคิดพรรคภูมิใจไทย จะทำให้ลดช่องว่างในการเข้าถึงหลักสูตรการศึกษา ที่ดี มีคุณภาพ บนความเท่าเทียมของทุก ๆ คน จึงต้องการให้ช่วยกันติดตามและสนับสนุนด้วย"นายภราดร กล่าว

ข่าวยอดนิยม