เศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันปาล์มขวดยังพุ่ง พาณิชย์เผย 'น้ำมันถั่วเหลือง' เข้ามาทดแทนในระบบมากขึ้น

10 พ.ย. 2564

42 view

เรื่องเล่าเช้านี้

ออกอากาศ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 06:00 - 08:20 น.

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคาปาล์มน้ำมันปาล์มบรรจุขวดในช่วงนี้ได้มีการปรับราคาสูงขึ้นจากก่อนหน้านี้ สืบเนื่องจากในปีการผลิต 2564 นี้ผลผลิตปาล์มของประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึ่งถือเป็นประเทศผู้ผลิตสำคัญ มีปริมาณผลปาล์มออกสู่ตลาดลดลงไม่น้อยกว่า 5%


เป็นผลมาจากสถานการณ์ โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อแรงงานและการเก็บเกี่ยวผลปาล์ม ทำให้ภาพรวมปริมาณผลปาล์มในตลาดโลกลดลง และราคาน้ำมันปาล์มตลาดโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถส่งออกน้ำมันปาล์มดิบได้มากขึ้น และราคาผลปาล์มในประเทศไทยปรับสูงขึ้นเฉลี่ย มกราคม-พฤศจิกายน 2564 อยู่ที่ 6.76 บาทต่อกิโลกรัม


และในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกษตรกรที่ผลิตปาล์มคุณภาพดีสามารถขายได้ในราคา 10 บาทต่อกิโลกรัม สูงสุดในรอบ 10 ปี จากเดิมราคาเฉลี่ยปี 2563 อยู่ที่ 4.78 บาทต่อกิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 41% ซึ่งถือว่าราคาที่มีการปรับสูงขึ้นเกษตรกรชาวสวนปาล์มได้รับประโยชน์ อย่างเต็มที่


สำหรับผลผลิตในประเทศในช่วงปลายปี ถือว่าเป็นฤดูกาลที่ผลปาล์มจะออกสู่ตลาดน้อย แต่ผลผลิตถั่วเหลืองตลาดโลกในฤดูกาลใหม่ได้เริ่มออกสู่ตลาดแล้ว และคาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อนไม่น้อยกว่า 5% ซึ่งจะทำให้มีปริมาณน้ำมันถั่วเหลืองเข้ามาทดแทนในระบบมากขึ้น


จากสถานการณ์ราคาผลปาล์มและน้ำมันปาล์มดิบที่สูงขึ้นเป็นลำดับในช่วงที่ผ่านมา กรมการค้าภายในได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงสกัดในการตรึงราคา แม้ว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบจะมีราคาปรับสูงขึ้นจากเฉลี่ยปี 2563 ที่ 28.10 บาทต่อกิโลกรัม เป็นเฉลี่ย มกราคม-พฤศจิกายน 2564 ที่ 37.24 บาทต่อกิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 33%


สำหรับราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดในห้างค้าปลีกค้าส่งอยู่ที่ 50 – 53 บาทต่อขวด ซึ่งเพิ่มจากช่วงก่อนหน้านี้ที่ประมาณ 46 บาทต่อขวด หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 12% ซึ่งสถานการณ์ราคาปาล์มน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นเกษตรกรชาวสวนปาล์มได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ซึ่งรายได้ที่เกิดขึ้นจะนำไปช่วยหมุนเวียนในเศรษฐกิจต่อไป


รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/KQZlgVamM34

ข่าวยอดนิยม